Piktogramy v Chiboltonu - Arecibo Answer (2/2)

rubrika: 1.7 Mimozemský život


Mnozí lidé vždy vzhlíželi ke hvězdám a doufali, že tam někde v té dálce mezi hvězdami se nachází život minimálně na takové úrovni jako je ten náš. Lidstvo vyslalo do vesmíru několik signálů o své existenci. Jisté skutečnosti naznačují, že už nám možná mimozemský inteligentní život na tyto signály odpověděl.
Pokračování článku Piktogramy v Chiboltonu - Arecibo Answer, publikovaného 6.12.2011.

Axina


arecibo_reply_message.pngPřipomeňme si fakta: V noci z 13. na 14. srpna 2001 se uvnitř obilného lánu v bezprostřední blízkosti radiového teleskopu Chibolton v Anglii objevil piktogram. Představoval tvář jakési bytosti. Nápadně připomínal známou "Tvář na Marsu" (skalní útvar na Marsu, nazývaný Cydonia Mensae). O pět dní později, v noci z 18. na 19. srpna 2001 se ve stejném obilném lánu poblíž tohoto piktogramu objevil druhý. Zpočátku byl přezdívaný "Perský koberec", později se pro něj ustálilo označení „Arecibo Answer“. Silně totiž připomínal šablonu zprávy odeslané z Areciba (tzv. Arecibo Message) v roce 1974, tzn. o 27 let dříve z místa vzdáleného tisíce kilometrů od Chiboltonského pole. Piktogramy byly vytvořeny doslova během několika minut, což dokládají nejen svědecké výpovědi, ale i záznamy relevantně nasměrovaných kamer observatoře.

V roce 2007 (!) byl vydán americký patent firmě Enzo Biochem, Inc. z Farmingdale NY. Patent č. 5.958.681 oznámil existenci nového procesu pro modifikování DNA. Technika vyžaduje přidání třetího vlákna ke klasické dvojité šroubovici, přičemž tak dočasně vznikne šroubovice trojitá. Trojitá šroubovice drží požadované nové sekvence v těsné blízkosti u původního genu a v přesném bodě v původním genu dostatečně dlouho na to, aby dle Enzo Biochem "rekombinace, výměna nebo zasazení proběhlo s vysokou četností." Pokoušeli se nám zobrazením trojité šroubovice v piktogramu již v roce 2001 nějací mimozemšťané sdělit, že v minulosti byly prováděny podobné experimenty genetického inženýrství na lidech či jiných inteligentních bytostech? Tato teorie je v souladu se zvýšeným počtem nukleotidů v sekci lidské DNA u "Arecibo odpovědi" nad protějškem k lidské postavě v „Arecibo zprávě“, neboť se zdá, že tato změna v piktogramu v obilí přímo odkazuje na humanoidní postavu vyobrazenou hned pod touto zásadní sekvencí. Lidská postava z Arecibo Message byla v Arecibo Answer (v piktogramu) pečlivě nahrazena malou postavou s velkou hlavou, která připomíná klasického "mimozemského šediváka". Binární kód udává jeho údajnou výšku asi 3.3 stopy (101 cm).

Pod řádkem obsahujícím zdeformovanou postavu "mimozemského šediváka" v piktogramu leží kód „sluneční soustavy“. Není znázorněn binárně, nýbrž jako jednoduché řádkové schéma. Zprava doleva má také verze piktogramu "slunce" a dva "vnitřní světy". Dále následují tři pozvednuté ikony naznačující, že tři světy ve "sluneční soustavě" odesílatele jsou nebo byly obydlené. Jeden z nich ve skutečnosti není zobrazenou planetou jako ostatní, ale prázdným místem obklopeným čtyřmi body v pravých úhlech. Mimo tuto pozvednutou skupinu leží dvě větší „planety - dvojčata", následované dvěma menšími "planetami - dvojčaty". Tato skutečnost je dalším kontroverzním aspektem zprávy v obilí. Představuje tato "mimozemská sluneční soustava" odlišnou hvězdu a její planety? Nebo je to ve skutečnosti naše vlastní, ale v jiném čase, v minulosti?

Nechme na chvilku stranou problematickou otázku "Kdo poslal tuto zprávu - praví mimozemšťané nebo lidé?". Analytikové tíhnou k názoru, že "změněná sluneční soustava" vyobrazená v piktogramu ve skutečnosti odkazuje na naši Sluneční soustavu, ale asi před 65 miliony lety. Pro tuto dedukci existuje několik důvodů. Především, bylo by extrémně náhodné mít také v našem prvním mimozemském sdělení o jiné sluneční soustavě vyobrazenou existenci dvou vnitřních planet, protějšků k Merkuru a k Venuši. Studie, které v nedávné době zkoumaly více než 60 dalších slunečních soustav, neodhalily žádnou, která by byť jen zdánlivě připomínala naši vlastní. Druhým důvodem, proč se domnívají, že se jedná o náš vlastní planetární systém, jsou "planety - dvojčata" v piktogramu.

Mnoho astronomů se dnes domnívá, že Pluto je buď uprchlým měsícem Neptunu nebo pouhým potulným či bludným členem tzv. "Kuiperova pásu" vnějších asteroidů Sluneční soustavy (v určité době putoval příliš blízko Neptunu a byl jím gravitačně zachycen). Jestliže je zobrazení sluneční soustavy z doby před tímto "únikem“ nebo „zachycením", pak by zbývající vnější planety měly korespondovat s dvojicí vnějších „planet - dvojčat" v této sluneční soustavě: Uran + Neptun a Jupiter + Saturn.

A přesně toto nalézáme v piktogramu: Dva páry vnějších „planet - dvojčat“ mínus bludný měsíc Pluto. První dojem z tohoto schématu může být takový, že tyto tři pozvednuté "obydlené" planety v piktogramu odpovídají Zemi, Marsu a Jupiteru. Čtyři "pixely" v pravých úhlech k ikoně Jupiteru by pak odpovídaly Jupiterovým měsícům Io, Europa, Ganymed a Callisto. Velkým problémem této prvotní interpretace je chybějící Pluto a vnější "planety - dvojčata".

Alternativním výkladem je, že tento řádek piktogramu představuje Sluneční soustavu s přidanými (v současné době již neexistujícími) členy, včetně neznámé čtvrté a páté planety, přičemž ta posledně jmenovaná má oběžnou dráhu tam, kde sídlí současný pás asteroidů. Zničení čtvrté a páté planety mohlo uvolnit satelit jednoho z původních světů, aby se stal novou, čtvrtou planetou sám o sobě (Marsem). Zdá se, že identický scénář je tajuplně vyobrazen v Chiboltonském piktogramu. Proč? Je to exploze či kolize čtvrté a páté planety před 65 miliony lety, která v našem modelu vede k doslovnému vypaření masy těchto dvou planet a vzniku několika obíhajících fragmentů, které vidíme jako současné asteroidy. Samozřejmě, taková katastrofa by měla devastující dopad na jakoukoli formu života na těchto někdejších světech.

V takovém hrůzném scénáři by tyto katastrofické události mohly spustit zoufalý pokus o přežití, spočívající v odeslání uprchlíků na Zemi, jedinou zbývající obyvatelnou planetu Sluneční soustavy. Pokouší se nám piktogram sdělit, že bylo vyvinuto úsilí genetického inženýrství za účelem implantace genetického kódu vymírajících populací do forem života zde na Zemi, které nakonec vyústilo v naši existenci?

Finální sekce piktogramové odpovědi (na místě, kde je v Arecibo Message schematicky znázorněn radioteleskop) představuje patrně schéma mimozemského komunikačního zařízení. Počáteční výklad by mohl být následující: „Toto je náš technologický prostředek k výrobě piktogramů, protějšek k vašim elektromagnetickým přenosům za pomoci radiových vln". Údaj o šířce mimozemského komunikačního nástroje byl rozšířen o jeden binární řád. Tvůrci tak zřejmě chtěli sdělit, že jejich komunikační zařízení má dvojnásobnou velikost, než radioteleskop v Arecibo, tj. že měří cca 600 metrů.

Analytikové však mají podezření, že jde o mnohem víc. V noci z 13. na 14. srpna 2000, tedy přesně rok před tím, než byl v obilném poli u Chiboltonu vytvořen piktogram „Tvář", objevil se totiž v témže obilném poli jiný piktogram (obrázek zde). Zdá se, že sekce mimozemského komunikačního zařízení v piktogramu Arecibo Answer z roku 2001 je Chiboltonskou formací v obilí z roku 2000 s jedním důležitým rozdílem: Místo ústřední formace bodu a dvojitého prstence z Chiboltonského kruhu v obilí z roku 2000, je centrem v "Arecibo odpovědi" další prázdný „pixel" obklopený čtyřmi „pixely" v pravoúhlých rozích. Přesně jako poslední vyzdvižená planeta v řádku sluneční soustavy nad tím. Náhoda? Nebo se nám někdo tímto způsobem pokouší říct, že tyto dvě věci jsou nějak propojeny?

Odpověď zatím neznáme.


Fotografie:
piktogram v Chiboltonu z roku 2000
piktogramy v Chiboltonu z roku 2001
mřížky Arecibo message a Arecibo answer

Dokumentární pořad: Kruhy v obilí - Brány z jiných dimenzí?

Zdroje:
matrix-2001
Wikipedie


komentářů: 5         Komentáře (5)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Web  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

Axina
7
Axina * 25.11.2015, 11:22:20
Vesmírní lidé
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vesm%C3%ADrn%C3%AD_lid%C3%A9
o existenci mimozemských civilizací nepochybují.
Mají v problematice jasno do značných detailů.
https://www.youtube.com/watch?v=tfMA94baL8M

Axina
6
Axina * 09.11.2015, 03:24:56
[1] Povídka A.C.Clarka "Hvězda" je nyní na adrese
http://www.axina.cz/blog/pel-mel_2/13-arthur-c-clarke-hvezda.html

4
Lucifer (neregistrovaný) 10.01.2012, 09:44:18
http://lucifer.bloguje.cz/891857-kruhy-v-obili.php

Jak se zdá, tak jsi mě s tím návratem předběhla ]Usmívající se

Axina
2
Axina 10.01.2012, 04:09:19
Číslo udávající velikost populace (na třech planetách, případně na dvou planetách a čtyřech měsících) je asi 21,3 miliard.
Obrázek, který může reprezentovat mimozemské komunikační zařízení, si lze také vyložit tak, že jde o znázornění kruhů v obilí jako prostředku pro komunikaci.

Axina
1
Axina 10.01.2012, 03:30:36
Jedním z největších existenčních problémů, před kterým může civilizace stát, je zánik rodné planety. Horší už může být jen zánik rodné sluneční soustavy. Mám asociaci na loňský štědrovečerní článek, povídku A. C. Clarka Hvězda:

http://lucifer.bloguje.cz/914674-arthur-c-clarke-hvezda.php

«     1     »