Mimořádná opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 týkající se OSVČ a zaměstnavatelů (4)

rubrika: 3.7 Pel-mel


Třetí pokračování textu ze dne 26.3.2020.

 

Axina


12. PROGRAM ANTIVIRUS C

 

Dne 1.7.2020 vstoupil v účinnost zákon č. 300/2020 Sb., na jehož základě mohou někteří zaměstnavatelé žádat o prominutí pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnance za měsíce 06.2020 až 08.2020.

Cílem prominutí pojistného je podpora zachování zaměstnanosti u zaměstnanců v pracovním poměru.

 

12.1. Kdo nemá nárok na využití programu Antivirus C

 

Nárok na prominutí pojistného za kalendářní měsíc nemá poskytovatel zdravotních služeb, který je ve smluvním vztahu s alespoň jednou zdravotní pojišťovnou.

Důvodem je tzv. kompenzační zákon (zákon č. 301/2020 Sb.) a na něj navazující tzv. kompenzační vyhláška (vyhláška MZ č. 305/2020 Sb.). Tyto předpisy vstoupily v účinnost též 1.7.2020. Pro smluvní poskytovatele zdravotních služeb znamenají navýšení úhrad za prakticky všechny výkony vykázané ve druhém pololetí roku 2020. Jde o kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování hrazených služeb vzniklé v důsledku epidemie onemocnění COVID-19. Nárok na tuto kompenzaci vzniká přímo ze zákona každému smluvnímu poskytovateli a vylučuje tak možnost úspěšně žádat o prominutí pojistného na sociální zabezpečení.

 

12.2. Kdo má nárok na využití programu Antivirus C

 

Ostatní zaměstnavatelé (tedy i poskytovatelé zdravotních služeb, kteří nemají smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou) mohou žádat o prominutí sociálního pojistného za zaměstnance za předpokladu, že splní i další zákonné podmínky.

 

Nárok na prominutí pojistného za kalendářní měsíc má zaměstnavatel, jestliže

 1. počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, nepřesahuje v posledním dni kalendářního měsíce 50

  (Do tohoto počtu se zahrnuje každý zaměstnanec v pracovním poměru bez ohledu na velikost svého pracovního úvazku. Do tohoto počtu se naopak nezahrnují zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti a na dohodu o provedení práce.),

 2. počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, činí v posledním dni kalendářního měsíce aspoň 90 % počtu těchto zaměstnanců v posledním dni března 2020,
 3. úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za kalendářní měsíc činí aspoň 90 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za březen 2020,
 4. odvedl pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci, ve stanovené lhůtě a ve výši uvedené na přehledu podle § 9 zákona o pojistném, a
 5. za kalendářní měsíc nečerpá prostředky z programu Antivirus A či B.

   

Podle § 3 zákona č. 300/2020 Sb. platí pro odpočet vyměřovacích základů dvě výjimky:

 • Nelze odečíst za zaměstnance vyšší vyměřovací základ než 52 253 Kč (1,5násobek průměrné mzdy pro rok 2020).
 • Nelze odečíst vyměřovací základ zaměstnance v pracovním poměru, kterému dal zaměstnavatel výpověď podle § 52 písm. a) až c) zákoníku práce.

 

 


komentářů: 0         Komentáře (0)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Web  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_