Mimořádná opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 týkající se OSVČ a zaměstnavatelů (3)

rubrika: 3.7 Pel-mel


Druhé pokračování textu ze dne 26.3.2020.

 

Axina


9. KURZARBEIT

 

9.1. Co je to „kurzarbeit“?

 

Kurzarbeit (zkrácená práce) je termín, který se používá pro dohodu mezi zaměstnavatelem a státem v období dočasné krize. V rámci české legislativy se řeší v § 209 zákoníku práce a v § 115 zákona o zaměstnanosti.

 

Zaměstnancům se zkrátí pracovní doba, případně vůbec nechodí do zaměstnání.

Zaměstnavatel se zaváže, že nikoho nepropustí. Zaměstnancům vyplácí náhradu mzdy, státu odvádí odvody z mezd.

Stát přispívá zaměstnavatelům na výdaje na mzdy.

 

Zaměstnancům poskytuje kurzarbeit finanční jistotu.

Firmám umožňuje kurzarbeit přečkat krizové období bez ztráty kvalifikovaných pracovníků.

Pro stát je hlavní výhodou, že nedojde ke zrušení pracovních míst. Finanční podpora, kterou stát na kurzarbeit vynaloží, je zhodnocena lépe, než kdyby stát vyplácel nezaměstnaným podporu a další sociální dávky.

 

10. CHATBOT (komunikační asistent) na webech MPSV a Úřadu práce

 

Na webové stránce MPSV https://www.mpsv.cz/ a na webové stránce Úřadu práce https://www.uradprace.cz/

je k dispozici tzv. chatbot - komunikační asistent. Vznikl operativně pro často kladené dotazy občanů v souvislosti s vyhlášenými mimořádnými opatřeními. Snaží se nepoužívat příliš úřednický jazyk. Podává stručné, základní informace v těchto oblastech: 1) Potřebuji finanční pomoc, 2) Mám obavy o svoji práci, 3) Jsem nezaměstnaný,

4) Zajímá mne pomoc seniorům, 5) Jak teď vyřídím záležitosti na Úřadu práce?, 6) Mám zájem využít program Antivirus. Zatím neumožňuje pokládat otázky.

Chatbot aktivujete tak, že kliknete myší na jeho ikonu. Ikona chatbotu se nachází v pravém dolním rohu obrazovky. Tvoří ji červený kruh, uvnitř kterého se na bílém poli pohybují 3 červené tečky.

 

11. ANTIVIRUS (program na podporu zaměstnanosti) - stav k 19.4.2020

 

11.1. Jaké jsou podmínky pro přiznání příspěvku z programu ANTIVIRUS

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí podmiňuje nárok na kompenzaci následujícími body:

zaměstnavatel

  • striktně dodržuje zákoník práce
  • uplatňuje nárok na kompenzaci mzdových nákladů pouze u zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru (nepracují na IČO a nejsou ve výpovědní lhůtě) a jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění
  • za daný měsíc vyplatil mzdy a odvedl odvody na zdravotní a sociální pojištění

    zaměstnanec

  • buď je v karanténě (má eNeschopenku nebo potvrzení o nařízené karanténě od lékaře či hygienické stanice)
  • nebo nemůže pracovat, protože byla provozovna, kde pracuje, uzavřena kvůli stavu nouze
  • nebo pracuje jen část pracovní doby, případně vůbec ne, protože nejsou z důvodů stavu nouze zakázky, materiál nebo suroviny.

 

11.2. Na jakou náhradu mzdy má zaměstnanec nárok ze zákona a v jaké výši může být zaměstnavateli poskytnut příspěvek na mzdy z programu ANTIVIRUS

 

Zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci náhradu mzdy, která činí v závislosti na druhu překážky v práci 100 % nebo 80 % nebo 60 % průměrného výdělku. Průměrný výdělek se stanoví - stejně jako u dovolené - z hrubé mzdy zúčtované zaměstnanci v předchozím čtvrtletí.

 

Stát poskytne zaměstnavateli z programu ANTIVIRUS příspěvek na mzdové náklady (na zaměstnance za měsíc):

- v režimu A ve výši 80 % mzdových nákladů souvisejících s vyplacenou náhradou mzdy, max. 39.000 Kč

- v režimu B ve výši 60 % mzdových nákladů souvisejících s vyplacenou náhradou mzdy, max. 29.000 Kč.

 

Program Antivirus

Druh překážky

Náhrada mzdy

-zaměstnanec ji dostane

od zaměstnavatele

Příspěvek na mzdové náklady

-zaměstnavatel ho dostane od státu

režim A

 

nucené omezení provozu a karanténa

(uzavření či omezení provozu na základě krizového opatření nařízeného vládou, nařízení karantény příslušným úřadem)

 

1) zaměstnanec je v karanténě

 

překážka v práci na straně zaměstnance

- v prvních 14 kalendářních dnech karantény náleží náhrada mzdy od zaměstnavatele

§ 192 zákoníku práce

 

- od 15. kal. dne karantény náleží DNP od OSSZ

ve výši 60 % PRV

 

80 % z vyplacené náhrady mzdy a souvisejících odvodů

(max. měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance: 39.000 Kč)

 

2) uzavření či nucené omezení provozu firmy

 

překážka v práci na straně zaměstnavatele

100 % PV

 

§ 208 zákoníku práce

 

režim B

 

související hospodářské potíže

(překážky v práci na straně zaměstnavatele vzniklé v důsledku hospodářských potíží souvisejících s pandemií COVID-19)

 

3) významná část zaměstnanců (30 % a více) je neschopná pracovat (karanténa, péče o dítě apod.)

 

100 % PV

 

§ 208 zákoníku práce

 

60 % z vyplacené náhrady mzdy a souvisejících odvodů

(max. měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance: 29.000 Kč)

 

4) omezení vstupů (nejsou potřebné materiály a suroviny)

min. 80 % PV

prostoj

§ 207 zákoníku práce

 

 

5) omezená poptávka po výrobcích nebo službách (nejsou zakázky)

min. 60 % PV

částečná zaměstnanost

§ 209 zákoníku práce

 

 

PV … průměrný výdělek                                                                  PRV … průměrný redukovaný výdělek

 

Poznámka: Když nemůže zaměstnanec do práce kvůli státem nařízené karanténě, platí pro něj stejná pravidla jako při nemocenské. Prvních 14 dní dostává za každý den, po který by byl v práci, od zaměstnavatele náhradu mzdy. Po uplynutí 14 dní mu správa sociálního zabezpečení vyplácí dávky nemocenského pojištění.

 

11.3. Jak podat žádost o poskytnutí příspěvku z programu ANTIVIRUS

 

Ráda bych upozornila na následující skutečnost: Podat žádost o příspěvek z programu ANTIVIRUS není zrovna jednoduchá záležitost (navzdory proklamovanému opaku). Děje se tak výhradně elektronicky. Žadatel (zaměstnavatel) buď musí být majitelem datové schránky, nebo musí disponovat zaručeným elektronickým podpisem. Veškeré informace, návody a formuláře se nacházejí a úkony se provádějí prostřednictvím webové aplikace na stránce MPSV: https://antivirus.mpsv.cz/ Na druhé straně je třeba přiznat, že manuály pro zaměstnavatele doznaly během uplynulých dvou týdnů výrazné změny k lepšímu.

 

Zaměstnavatel musí nejprve zaměstnancům vyplatit náhrady mezd a státu odvést odvody.

O příspěvek na mzdové náklady (náhrady mezd a související odvody) si pak zažádá až po skončení kalendářního měsíce, a to do konce měsíce následujícího (za březen do konce dubna, za duben do konce května atd.).

 

Získání podpory v rámci programu Antivirus zahrnuje několik kroků:

I. etapa (jednorázová)

1. Žadatel vstoupí do webové aplikace na webové stránce https://antivirus.mpsv.cz (proces zahájí kliknutím na tlačítko „Vyplnit žádost o příspěvek“).

2. Žadatel vyplní interaktivní formulář žádosti. Webová aplikace mu vygeneruje PDF soubory Žádost o poskytnutí příspěvku a Dohoda o poskytnutí příspěvku z programu Antivirus. Žadatel si oba dokumenty uloží k sobě do počítače.

3. Žadatel si zajistí v elektronické podobě předepsanou přílohu Potvrzení banky o vedení účtu zaměstnavatele.

4. Žadatel všechny 3 dokumenty (žádost, dohodu, potvrzení banky) odešle elektronicky na Úřad práce ČR.

5. Splňují-li zaslané dokumenty všechny náležitosti, Úřad práce ČR uzavře s žadatelem dohodu, elektronicky ji podepíše a zašle ji žadateli shodnou formou, jakou ji obdržel (mailem nebo prostřednictvím datové schránky).

 

II. etapa (po měsíci se opakuje)

6. Žadatel opět vstoupí do webové aplikace na stránce https://antivirus.mpsv.cz (proces zahájí kliknutím na tlačítko „Provést měsíční vyúčtování“).

7. Žadatel nechá načíst žádost (PDF soubor), kterou odeslal na Úřad práce ČR. Pak zvolí režim A nebo B, podle něhož žádá o příspěvek. Po stisknutí tlačítka „Pokračovat a stáhnout šablonu XLSX“ si do počítače stáhne excelovský soubor, který vyplní. XLSX soubor obsahuje jmenný seznam zaměstnanců. U každého zaměstnance se uvádí vyplacená náhrada mzdy a zdravotní a sociální pojistné související s náhradou mzdy (více poznámka na konci tohoto textu). Po stisknutí tlačítka „Dokončit a stáhnout vyúčtování v PDF“ webová aplikace vygeneruje PDF soubor „Souhrn vyúčtování“. Žadatel si i tento soubor uloží k sobě do počítače.

8. Žadatel oba dokumenty (jmenný seznam zaměstnanců ve formátu XLSX a souhrn vyúčtování ve formátu PDF) odešle elektronicky v jedné zprávě na Úřad práce ČR.

9. Úřad práce ČR ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení provede další kontroly.

10. Splňuje-li vyúčtování vyplacených náhrad mezd všechny náležitosti, Úřad práce ČR vyplatí příspěvek na bankovní účet zaměstnavatele.

 

Poznámka:

Zaměstnavatel odvádí měsíčně za zaměstnance zdravotní pojistné ve výši 9 % hrubé mzdy, sociální pojistné ve výši 24,8 % hrubé mzdy, celkem pojistné ve výši 33,8 % hrubé mzdy.

V dokumentech pro Úřad práce ČR uveďte

a) na žádosti o příspěvek  odhadovanou výši příspěvku v částce       0,8 x 1,338 x náhrady mzdy pro režim A

                                                                                                                         0,6 x 1,338 x náhrady mzdy pro režim B

b) na jmenném seznamu zaměstnanců zdravotní pojistné ve výši    0,09 x náhrada mzdy

                                                                       sociální pojistné ve výši       0,248 x náhrada mzdy

 


komentářů: 0         Komentáře (0)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Web  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_