3.7 Pel-mel


« strana 1 »

Mimořádná opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 týkající se OSVČ a zaměstnavatelů (4)


Třetí pokračování textu ze dne 26.3.2020.

 

Axina


12. PROGRAM ANTIVIRUS C

 

Dne 1.7.2020 vstoupil v účinnost zákon č. 300/2020 Sb., na jehož základě mohou někteří zaměstnavatelé žádat o prominutí pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnance za měsíce 06.2020 až 08.2020.

Cílem prominutí pojistného je podpora zachování zaměstnanosti u zaměstnanců v pracovním poměru.

 

12.1. Kdo nemá nárok na využití programu Antivirus C

 

Nárok na prominutí pojistného za kalendářní měsíc nemá poskytovatel zdravotních služeb, který je ve smluvním vztahu s alespoň jednou zdravotní pojišťovnou.

Důvodem je tzv. kompenzační zákon (zákon č. 301/2020 Sb.) a na něj navazující tzv. kompenzační vyhláška (vyhláška MZ č. 305/2020 Sb.). Tyto předpisy vstoupily v účinnost též 1.7.2020. Pro smluvní poskytovatele zdravotních služeb znamenají navýšení úhrad za prakticky všechny výkony vykázané ve druhém pololetí roku 2020. Jde o kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování hrazených služeb vzniklé v důsledku epidemie onemocnění COVID-19. Nárok na tuto kompenzaci vzniká přímo ze zákona každému smluvnímu poskytovateli a vylučuje tak možnost úspěšně žádat o prominutí pojistného na sociální zabezpečení.

 

12.2. Kdo má nárok na využití programu Antivirus C

 

Ostatní zaměstnavatelé (tedy i poskytovatelé zdravotních služeb, kteří nemají smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou) mohou žádat o prominutí sociálního pojistného za zaměstnance za předpokladu, že splní i další zákonné podmínky.

 

Nárok na prominutí pojistného za kalendářní měsíc má zaměstnavatel, jestliže

 1. počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, nepřesahuje v posledním dni kalendářního měsíce 50

  (Do tohoto počtu se zahrnuje každý zaměstnanec v pracovním poměru bez ohledu na velikost svého pracovního úvazku. Do tohoto počtu se naopak nezahrnují zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti a na dohodu o provedení práce.),

 2. počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, činí v posledním dni kalendářního měsíce aspoň 90 % počtu těchto zaměstnanců v posledním dni března 2020,
 3. úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za kalendářní měsíc činí aspoň 90 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za březen 2020,
 4. odvedl pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci, ve stanovené lhůtě a ve výši uvedené na přehledu podle § 9 zákona o pojistném, a
 5. za kalendářní měsíc nečerpá prostředky z programu Antivirus A či B.

   

Podle § 3 zákona č. 300/2020 Sb. platí pro odpočet vyměřovacích základů dvě výjimky:

 • Nelze odečíst za zaměstnance vyšší vyměřovací základ než 52 253 Kč (1,5násobek průměrné mzdy pro rok 2020).
 • Nelze odečíst vyměřovací základ zaměstnance v pracovním poměru, kterému dal zaměstnavatel výpověď podle § 52 písm. a) až c) zákoníku práce.

 

 


komentářů: 0         


Mimořádná opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 týkající se OSVČ a zaměstnavatelů (3)


Druhé pokračování textu ze dne 26.3.2020.

 

Axina


Celý článek »

komentářů: 0         


Mimořádná opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 týkající se OSVČ a zaměstnavatelů (2)


První pokračování textu ze dne 26.3.2020.

 

Axina

 


Celý článek »

komentářů: 0         


Mimořádná opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 týkající se OSVČ a zaměstnavatelů (1)


Vážení čtenáři,

 

nepochybuji o tom, že sledujete internet, TV, rozhlas a další sdělovací média, která mimojiné informují o mimořádných opatřeních, přijatých našimi zákonodárci v souvislosti s pandemií COVID-19.

Neumím šít roušky. Takže doufám, že by Vám mohl svým způsobem pomoci následující souhrnný přehled opatření. Nečiním si nárok na perfektní přesnost formulací ani na úplnost sdělení, nejsem právník. Jen jsem se snažila shromáždit s co největší pečlivostí relevantní informace pro OSVČ a zaměstnavatele.

 

Axina


Celý článek »

komentářů: 4         


Velikonoce - křesťanské svátky a svátky jara


V roce 2017 teprve posedmé patří v České republice mezi státem placené svátky i Velký pátek. Tento křesťanský svátek se slavil v letech 1947 - 1951 a nově se slaví od roku 2016. Z Velikonoc se tak stává nejdelší víkend v roce. Velikonoce pro 70 % Čechů představují pouze oslavu jara. Pokud však nějaká tradice trvá již téměř 17 století, je dobré znát okolnosti, za kterých vznikla.

 

Axina


Celý článek »

komentářů: 17         


Reklamština


Jeden ze čtenářů blogu mi před několika dny zaslal pro pobavení prezentaci. Tímto mu ještě jednou děkuji. Ráda bych se o ni s ostatními čtenáři podělila. Myslím, že je zbytečné uvádět prezentaci v původní grafické podobě. Klikání s cílem zobrazit si další část textu je jen komplikace.

 

Axina


Celý článek »

komentářů: 6         


Apríl


Dávno, dávno již tomu, co jsem se chabě a prakticky vždy neúspěšně snažila někoho nachytat na aprílový žertík. Já sama jsem se o aprílu nachytala také jen výjimečně. Už nevím, na co to bylo poprvé, ale pamatuji si, že jsem byla ještě malá, dítě předškolního věku. Rodiče mne s aprílem seznámili názorně. Vím jen, že jsem byla překvapená a hlavně úplně zmatená. Maminka a tatínek přece nikdy nelžou!  :-)

 

Axina


Celý článek »

komentářů: 2         


Velikonoce


Všem čtenářům blogu přeji: Krásné Velikonoce, barevná vajíčka, jaro jako malované a hodně Sluníčka!

 

Axina


Celý článek »

komentářů: 0         


Kalendář z vlastnoručně pořízených fotografií


Vlastní kalendář? Proč ne, zkuste to!

 

Evule


Celý článek »

komentářů: 11         


Jan Pokorný: Povodně a sucha - následek lidské činnosti


Síla a rozsah záplav nás šokovaly. Klademe si otázku, zda jsme způsobili záplavy my lidé svojí neuváženou činností nebo zda jsou silné srážky a povodně nezávislé na činnosti člověka. V následujícím článku doc. Jan Pokorný shrnuje některá fakta dokazující, že naše civilizace globálně mění tok energie a vody v krajině. Pochopení základních ekologických principů přitom není obtížné. Známá fakta vyznívají často spíše jako banality, přesto je při svém počínání ignorujeme.

Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. dlouhodobě působí v oblasti ochrany životního prostředí, má bohaté zkušenosti ze spolupráce se zahraničními a tuzemskými výzkumnými subjekty. Publikoval na 250 původních vědeckých prací. Přednáší na Přírodovědecké fakultě UK, ČZU Praha a na Univerzitě v Turku (Finsko).  V posledních letech se odborně věnuje výzkumu efektu hospodářských zásahů v krajině na vodní oběh, distribuci teplot a tím na místní a globální klima.

 

Axina


Celý článek »

komentářů: 23         


«     1    2   »