Jak jsem reklamovala počítač v záruce

rubrika: 3.5 Zážitky


V květnu tohoto roku jsem si pořídila nový stolní počítač. Po 12-ti letech. Ten předchozí mi osobně sestavil webmaster těchto webových stránek. A odvedl jako vždy perfektní práci. Zasloužilý (nějak se mi nechce říkat starý) počítač je zcela provozuschopný. A co víc - je pojistkou. Zálohou desetitisíců souborů. Pokud něco není na firemním počítači nebo na externích HD, je to na Gandalfovi. Tak jsem ho totiž z vděčnosti a úcty nazvala. Za celých 12 let byl nemocný jen jednou. To když ho napadnul Balrog, chci říct rootkit.

 

Axina


Nový počítač je vzhledově fešák. Mini Tower. Elegantní lesklý černý čelní panel. Žádná hrůza v podobě průhledných stěn. Parametry nebudu uvádět. Současný lepší standard.

Začala jsem se novému počítači věnovat v kritické době, kdy v panelovém domě, kde bydlím, probíhala rekonstrukce. Během týdne jsem pobývala a pracovala na venkově, kam jsem se uchýlila před prachem a hlukem. O víkendech jsem pobývala doma a zvolna budovala na počítači své prostředí. Kdo měnil počítač, ví, že to není maličkost. Mnohé programy pod novým operačním systémem nechodí, nejsou k dispozici instalátory starých verzí programů, na které je člověk zvyklý. Je to běh na dlouhou trať.

 

Když jsem měla na počítači víceméně obnoveno prostředí, které potřebuji, byl konec září. Rutinně jsem pracovala na počítači asi dva týdny. Pak jsem ho jednoho dne uvedla do obvyklé hibernace a odebrala se na oběd. Když jsem se vrátila z oběda, už se mi ho nepodařilo probudit k životu. Modrá smrt. Dle mého laického odhadu (jsem vývojářka aplikačního SW, ohledně HW a operačního systému potřebuji podporu IT servisu jako většina uživatelů) - nepřežil první automatickou instalaci "záplaty" Windows.

 

Otrávilo mne to, ale byla jsem si vědoma, že od koupi počítače uběhly 4 měsíce a záruční doba je 24 měsíců. Takže budu nový počítač prostě reklamovat. To, co následovalo, bylo jak noční můra. Předkládám mailovou korespondenci, kterou jsem vedla s reklamačním oddělením prodejce. Mimochodem - přehlídka ztraceného času.

 

Před pár dny počítač dorazil. Důkladně zabalený a také důkladně promrzlý po víkendu stráveném někde v depu. Celou noc se aklimatizoval, ráno jsem ho zapojila. Licenční klíče nebyly použity. Disk je rozdělen na 2 části. Veškerá individuální data zmizela. Po aktivaci Windows na mne hleděl z Plochy počítače jenom Koš. Takže jsem ...  Ne, tam ne :-)  Jsem tam, kde jsem byla před půl rokem.

--------------------------------------------

Dobrý den.
 
Dostala jsem zprávu, že si mohu reklamované zboží (počítač) převzít. Viz mail, na který odpovídám.
Neučinila jsem tak, protože nesouhlasím s postupem vyřízení reklamace ze strany Vaší firmy.
 
Vše neobyčejně komplikuje skutečnost, že není možné hovořit přímo s pracovníkem, který problém řeší.
Váš klient má k dispozici jen zákaznickou linku 31 31 100 00.
Už když jsem zjišťovala prvotní informace před reklamováním zboží, bylo mi na této lince sděleno, že sběrná provozovna - v mém případě NBSERVIS s.r.o., Praha 5 - nemá (!) telefonní číslo. Této těžko uvěřitelné informaci jsem pochopitelně nedůvěřovala a osobně si ověřila, že pracovník samozřejmě telefon na stole má. Naštěstí reklamovaný počítač není mým jediným počítačem (jsem programátorka). Do sběrného místa jsem reklamovaný počítač doručila a měla jsem s sebou připravený (v souladu s pokyny na Vašich webových stránkách) doklad o koupi počítače (fakturu) a také vyplněný formulář "Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)". Na druhém dokladu byla důležitá doplňující poznámka. Předložila jsem oba dokumenty. O druhý dokument pracovník neprojevil zájem a závadu naformuloval do záznamu o převzetí zboží svými slovy. Záznam jsem podepsala, netušila jsem, že detaily povedou k - jak doufám - jen nedorozumění.
Sken mnou vyplněného dokumentu "Uplatnění práva z vadného plnění", který nedošel uplatnění, přikládám k tomuto mailu.
Sken ”Záznam o převzetí zboží k reklamaci č. FRC2016036267” přikládám k tomuto mailu.
 
Důležité:
Počítač jsem koupila od firmy CZC.CZ dne 9.5.2016. Koupi jsem podmínila provedením následující úpravy: Na PC s WIN 8.1 64-bit mi bude firmou CZC.CZ nainstalován navíc operační systém Windows 7 Pro 32-bit a bude upraven start počítače. Stalo se. Zaplatila jsem Vaší firmě za licenci k Windows 7 Pro 32-bit a zaplatila jsem Vaší firmě za úpravu (rozdělení disku, možnost volby verze systému Windows při spouštění počítače). Sken faktury č. 1116180708 přikládám k tomuto mailu.
 
K poruše PC došlo začátkem října t.r. Počítač jsem uvedla do stavu hibernace a odešla na oběd. Po návratu z oběda jsem již počítač nenastartovala. Objevila se bílomodrá obrazovka s anglickým textem, informujícím, že došlo k závažné poruše. Systém se už nepodařilo nastartovat ani v nouzovém režimu. 10.10.2016 jsem na počítač v záruce uplatnila reklamaci. Viz výše. Poznámka: Pracovník CZC.CZ na provozovně firmy NBSERVIS mi sdělil, že důležitým nedostatkem při mém uplatnění reklamace je fakt, že jsem nepředložila licenční klíče k oběma systémům Windows! Ohradila jsem se, že nic podobného ve Vašich požadavcích na formu reklamace není uvedeno. Pracovník tedy připsal na "Záznam o převzetí zboží", že licenční čísla sdělím na vyžádání. Přišlo mi to podivné, protože právě Vy, firma CZC.CZ, mi systémy na PC nainstalovala a ke zboží dodala i informaci o licenčních klíčích, ale nechtěla jsem dělat problémy. 3 týdny jsem u sebe stále nosila papírek s oběma klíči, abych mohla informace kdykoliv telefonicky poskytnout.
 
27.10.2016 mi byl doručen Váš mail, jehož přílohou je Záznam o vrácení zboží z reklamace. Reklamační protokol č. 16058021 přikládám k tomuto mailu.
Nejsem z něj moudrá. Současně se mi sděluje, že reklamace byla uznána (je provedena reinstalace zařízení do továrního nastavení) a že reklamace nebyla uznána (uznáno: NE). Obávám se, že se pracovník servisu domníval, že jsem si na počítač doinstalovala sama, nebo prostřednictvím nějaké třetí osoby, další operační systém (Windows 7 Pro 32-bit). Za obnovení instalace tohoto systému ani za úpravu startování počítače se necítil zodpovědný a práce neprovedl.
A to je postup, se kterým nesouhlasím!
Žádám Vás o uvedení počítače do stavu, v jakém jsem ho koupila. To znamená s nainstalovanými oběma operačními systémy a s upraveným startem počítače.
 
Nevím, v jakém stavu jsou má individuální data na nově zprovozněném počítači.
Na disku, kde byl Windows 32-bit, byla nainstalována řada programů a založeno mnoho individuálních dat.
Z Vašeho mailu není zřejmé, jaká závada byla řešena (chyba disku, chyba zaváděcího programu apod.). Ráda bych znala historii svého počítače.
Pokusila jsem se získat tyto informace telefonicky, ale situace je samosvorná.
Na zákaznické lince 31 31 100 00 jsem se dozvěděla, že ani servisní oddělení ani reklamační oddělení Vaší firmy nemá telefon (!) a jediným způsobem, kterým mohu reklamovat reklamaci je obrátit se mailem na reklamační oddělení :-) Což tedy činím tímto slohovým cvičením...
 
Jsem si vědoma toho, že jsem byla upozorněna, že může dojít ke ztrátě dat.
S tím se v nejhorším případě smířím.
Nesmířím se však se stavem, že vrácený počítač nebude - co do operačních systémů a startování - uveden do stavu, v jakém jsem ho od Vaší firmy koupila.
 
Na dokumentu "Uplatnění práva z vadného plnění" i na "Záznamu o převzetí zboží k reklamaci" je vyjádřena moje žádost/prosba, aby při příležitosti opravy počítače bylo provedeno jiné rozdělení disku. Polovina pro Windows 7 Pro 32-bit, polovina pro Windows 8.1 64-bit. Je fakt, že jsem před koupí počítače tento požadavek nespecifikovala. Mlčky jsem předpokládala, že se tak stane automaticky. Nestalo se. Pro Windows 7 bylo vyhrazeno jen cca 100 GB, což mi nevyhovuje. Myslím, že jsem mohla být aspoň dotázána, jak se má disk rozdělit. Já problém s dostupností na telefonu nemám. Považovala bych nové rozdělení disku za vstřícné gesto z Vaší strany a za přiměřenou kompenzaci problémů, které mi s touto reklamací vznikly.
 
Doufám, že se mi podařilo problém popsat dostatečně podrobně a přitom srozumitelně.
Doufám, že můj počítač bude v rámci reklamace nejen opraven, ale i upraven v požadovaných intencích.
( A konečně doufám, že povrch počítače nebude dalším transportem Praha - Příbram - Praha nějak poškozen. Na záznamu o převzetí zboží k reklamaci jsou sice uvedeny drobné rýhy a oděrky, ale reálně/viditelně na počítači nebyly. Počítač je téměř nový a já jsem se k němu chovala stále maximálně ohleduplně.)
 
Přílohy:
1. Faktura č. 1116180708 (za koupi počítače, za licenci k Windows 7 Pro 32-bit (3990 Kč), za servisní práci (1500 Kč))
2. Uplatnění práva z vadného plnění
3. Záznam o převzetí zboží k reklamaci č. FRC2016036267
4. Reklamační protokol (záznam o přijetí zboží k reklamaci + záznam o vrácení zboží z reklamace) č. 16058021
 
Děkuji za kladné vyřízení mých požadavků a zdravím
 
klientka
--------------------------------------------

Dobrý den.

Tuto službu lze udělat znovu pouze placeně v hodnotě 606 kč vč. dph. Na tuto službu bohužel nedržíme záruku.

Děkuji za pochopení.

S přáním hezkého dne

reklamační technik

--------------------------------------------

Dobrý den.

Vaše odpověď na můj podrobný mail je vskutku stručná.

Takže moje bude též:

Souhlasím. Hodlám objednat u Vaší firmy následující práce:

Rozdělení HD na poloviny.

V jedné instalaci Windows 7 Pro 32-bit.

V druhé instalaci Windows 8.1 64-bit.

Při spuštění PC nechť je dána možnost výběru, který operační systém se má spustit.

Žádám o instalaci obou systémů včetně aktivace!

Pokud si nevedete evidenci prodaných licenčních klíčů, zašlu Vám je na vyžádání mailem.

Bude cena servisních prací skutečně v hodnotě 606 Kč vč. DPH?

Při koupi PC jsem za obdobný rozsah prací zaplatila 1500 Kč včetně DPH a to nebyla provedena aktivace systémů.

Bude na tuto (novou) servisní práci poskytnuta záruka? Pokud ano, na jakou dobu?

Nadále trvá můj dotaz, v čem spočívala závada, kterou jste již na PC odstranili.

Přichází totiž v úvahu, že počítač “nepřežil” update Windows.

Bylo by velmi nepříjemné, kdyby tato situace nastávala jako důsledek výše popsaných úprav.

Očekávám Vaši brzkou odpověď.

klientka

--------------------------------------------

Ano za servisní práci účtujeme 606 kč.

Dle autorizovaného servisu byl na vině software, proto proběhla obnova do továrního nastavení.

Notebook si máme tedy z pobočky Praha 5 stáhnout nebo dojdete s kolegy sepsat nový protokol ?

Děkuji za pochopení.

S přáním hezkého dne

reklamační technik

--------------------------------------------

Děkuji za informaci.

Počítač si laskavě nechte dopravit z pobočky Praha 5.

Nechci sepisovat nový protokol.

Pro jistotu ještě jednou rekapituluji objednávku:

Rozdělení HD na poloviny.

V jedné instalace Windows 7 Pro 32-bit.

V druhé instalace Windows 8.1 64-bit.

Při spuštění PC nechť je dána možnost výběru, který operační systém se má spustit.

Žádám o instalaci obou systémů včetně aktivace.

Za servisní práci mi bude účtována částka 606 Kč.

S pozdravem

klientka

--------------------------------------------

Dobrý den.

Prosím o zaslání fotografie štítku s licenčním číslem windows.

Děkuji za pochopení.

S přáním hezkého dne

reklamační technik

--------------------------------------------

Dobrý den.

Udělala jsem snímek štítku s licenčním číslem Windows 7 Pro 32-bit.

Dokonce opakovaně, ale čitelnost je špatná.

Přesto je fotografie v příloze tohoto mailu.

Nemám čas věnovat se laborování s fotografováním.

Připomínám, viz můj mail z 2.11. t.r., že licenci jsem koupila OD VAŠÍ FIRMY !

Vy byste měli mít záznam o tom, co jste mi prodali.

Takže pro vyřešení problému posílám opis licenčního klíče:

Pro Windows 7:

12345-12345-12345-12345-12345

Poznámka:

Ke druhé licenci štítek pochopitelně nemám.

Windows 8.1 byly na PC předinstalovány jako OEM.

Pro jistotu ho uvádím také:

98765-98765-98765-98765-98765

klientka

--------------------------------------------

Vážený zakazníku,

toto je vygenerovaný servisní protokol k Vašemu servisu u nás. Tento protokol slouží jako záznam o přijetí.

Pro bližší informace můžete požádat na telefonním čísle 31 31 100 00 nebo na emailu reklamace@czc.cz.

Váš CZC.cz s r.o.

 

komentářů: 0         Komentáře (0)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Web  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_