Říše zvířat 12 – oceán (1/2)

rubrika: 2.2 Říše zvířat


Oceány - rozsáhlé souvislé vodní plochy mezi jednotlivými světadíly - pokrývají kolem 71 % zemského povrchu. Představují tak největší životní prostor na světě. Žije v něm na 250 000 druhů živočichů! Ve dvou článcích budou zde na blogu přiblíženy jen necelé dvě desítky zvířat žijících ve světových oceánech.

 

Axina


Zeměkouli pokrývá 5 oceánů: Severní ledový oceán (Arktický), Tichý oceán (Pacifik), Atlantický oceán (Atlantik), Indický oceán a Jižní ledový oceán (Antarktický). Oceány nepředstavují jen nekonečné dálky, ale také neuvěřitelné hloubky. Nejhlubším místem světových moří je se svými 11 034 metry Mariánský příkop v Tichém oceánu.

Již po staletí se lidé pokoušejí prozkoumat všechen rozmanitý život v mořích. Více než 2 700 vědců z 80 zemí světa podniklo v letech 2000 - 2010 pro CoML (Census of Marine Life, Úřad pro mořské programy) jakousi obdobu sčítání lidu - bylo provedeno sčítání živočišných druhů žijících v mořích. Vědci dospěli k závratnému číslu téměř 250 000 druhů. Objeveno bylo více než 1 200 nových živočišných druhů.

 

VORVAŇ OBROVSKÝ - savec s největším mozkem

(kmen strunatci, třída savci, řád kytovci)

Největší mozek ze všech savců má vorvaň, jeho hmotnost dosahuje až 9,5 kg. I celková hmotnost této velryby je úctyhodná - dosahuje až 50 tun.

Díky zvláštnímu orgánu v hlavě je vorvaň také držitel rekordu v potápění. Orgán nazývaný "spermaceti" je naplněný hmotou připomínající vosk. Jestliže se vorvaň potopí do studené vody v hloubce, tento vosk zatuhne a jeho specifická hmotnost vzroste. Vyplave-li potom vorvaň výše do teplejší vody, vosk se stane tekutým a jeho specifická hmotnost se sníží. Předpokládá se, že tento zvláštní orgán pomáhá vorvaňům potápět se až do hloubek 3 000 m.

ŽRALOK BÍLÝ - nejkrvežíznivější dravec

(kmen strunatci, třída paryby, řád obrouni)

Žralok bílý (dříve nazývaný žralok lidožravý) se vyskytuje většinou v pobřežních vodách, kde se teplota vody pohybuje mezi 12 až 24 °C. Vyšší výskyt druhu je při pobřeží severovýchodu USA a Kalifornie, Jižní Afriky, jižní Austrálie, Japonska, některých ostrovů Oceánie, Chile a Středomoří. Zřejmě nejvyšší koncentrace je poblíže ostrova Dyer nedaleko Kapského města v Jižní Africe.

 

Je považován za člověku velmi nebezpečného predátora, neboť je zodpovědný za nejvíce nevyprovokovaných útoků na lidi mezi všemi žraloky a jako takový byl dlouhodobě systematicky huben námořníky a rybáři. Jeho pronásledování ještě zesílilo po uvedení úspěšného filmu Čelisti. Ve skutečnosti tito žraloci člověka systematicky neloví, smrtelných útoků bývá v průměru jen 1,5 ročně. Žralok bílý se živí především mořskými rybami a savci (zvláště ploutvonožci), v menší míře i plazy a ptáky.

 

Žralok bílý má zavalité kónické tělo. Dosahuje délky přes 6 metrů a hmotnosti i více než 3 tuny. Zbarvení kůže je na vrchu a bocích šedé s modrým nebo hnědým nádechem a je velmi zřetelně odděleno od bílé spodní části těla. Toto zbarvení dělá žraloka špatně viditelným jak zespodu (splývá se světlou hladinou), tak seshora (splývá se dnem či tmavou modří hloubky). Oči jsou černé a jsou opatřeny mžurkou.
Jako ostatní žraloci má i velký bílý řady jemně vroubkovaných trojúhelníkovitých zubů, které se často obměňují a nahrazují zuby vypadlé. Když se žralok zakousne, třese hlavou ze strany na stranu, čímž používá čelisti jako ozubenou pilu oddělující maso.

 

Jediná kapka krve v obrovském bazénu stačí k tomu, aby přilákala žraloky. Tato výjimečná schopnost zajišťuje žralokům, že si i v rozlehlých vodách oceánů vyhledají potravu. Čichové orgány mají rozmístěny po bocích tlamy.
Velký bílý žralok má podobně jako ostatní žraloci zvláštní smysl, který mu umožňuje detekovat elektromagnetické pole, jenž vzniká pohybem živých zvířat. Bílý žralok dokáže rozpoznat napětí o velikosti půl miliardtiny voltu. Na krátkou vzdálenost tak dokáže rozpoznat i nepohybujícího se živočicha pouze na základě tlukotu srdce.

 

Pohlavně dospělý bývá až po 26 letech a dožívá se i více než 70 let. Patří k nejrychlejším žralokům, může nakrátko zrychlit až na 56 km/h. Jeho jediným predátorem mimo člověka je kosatka dravá. Je veden jako zranitelný druh, který může v brzké době čelit hrozbě vyhubení.

MĚSÍČNÍK SVÍTIVÝ- největší kostnatá ryba

(kmen strunatci, třída paprskoploutví, řád čtverzubci)

Měsíčník, který za svůj název vděčí kotoučovitému tvaru, žije ve všech teplejších vodách Atlantického a Tichého oceánu.

Je největší kostnatou rybou na světě. Na délku měří přes 3 metry, dosahuje hmotnosti až 2,3 tuny a dožívá se věku až 120 let.

Nejzvláštnější je na něm jeho kůže. Má tloušťku až 15 cm, což je nejvíce ze všech známých živočichů. Kůže je osídlena až 50 různými druhy parazitů a mikroorganismů, které mohou způsobit světélkování měsíčníků.

Samičky měsíčníků drží ještě jeden rekord: Během jednoho tření kladou až 300 miliónů jiker, více než kterýkoliv jiný druh ryb.

TAKIFUGU RUBRIPES - smrtelná delikatesa

(kmen strunatci, třída paprskoploutví, řád čtverzubci)

Čtverzubci žijí zejména v teplých mořích. Jsou podobní ježíkům, ale na rozdíl od nich nemají ostny. Mají hladké zaoblené tělo bez šupin a obvykle jim chybějí břišní ploutve. Jejich název vychází z toho, že mají čtyři velké zuby, dva horní a dva dolní, kterými jsou schopni rozdrtit ulity měkkýšů nebo korýšů, kteří jsou jejich potravou.


Maso čtverzubců rodu takifugu je jedovaté. Vnitřní orgány těchto ryb, zejména játra a pohlavní orgány, někdy i kůže a střeva obsahují vysoce toxický neurotoxin tetrodotoxin, na který není znám protijed. Tetrodotoxin působí postupné ochrnutí svalstva. Oběť otravy se udusí při plném vědomí.
Navzdory tomu jsou v Japonsku ryby z řádu čtverzubců známé jako "fugu" (v překladu říční prase) považovány za delikatesu. Připravovat je smí pouze speciálně vyškolení kuchaři, kteří vědí, jaké části ryby jsou bezpečné a v jakém množství je možné rybu požít. Některé labužníky neodrazuje vysoká jedovatost ryby, naopak oceňují zvláštní chuť způsobenou minimálním množstvím jedu v pokrmu. Fugu se servíruje ve tvaru květu. A také v podobě sašimi, což jsou plátky nakrájené tak tence, že i když jsou vyskládány přes sebe, prosvítá jimi vzor talíře. Každoročně zahyne několik lidí na otravu z neodborně připravené ryby nebo v důsledku podcenění množství jedu ve vysoce jedovatých orgánech.


Ryby rodu takifugu se pohybují poměrně pomalu, ale mají obdivuhodnou schopnost manévrování, mohou couvat nebo se otočit na místě. Jejich oči se otáčejí nezávisle na sobě. Typickou jejich vlastností  je, že se dokáží nafouknout až na trojnásobek své velikosti, aby tak odstrašili dravce. Naplní svůj vysoce elastický žaludek vodou nebo vzduchem a jsou tak schopni dosáhnout téměř kulovitého tvaru těla. Dravci, kterým se podaří rybu chytit, ještě než se nafoukne, se jí mohou udusit. Pokud se neudusí, poté co ji polknou, otráví se jejím jedem.

 

PERUTÝN OHNIVÝ - jedovaté bodliny

(kmen strunatci, třída paprskoploutví, řád ropušnicotvární)

Perutýni žijí u lagun a útesů v Indickém oceánu. Dorůstají délky až 35 cm.

Tato nádherně zbarvená zvířata vlastní jedové žlázy umístěné na dlouhých paprscích svých hřbetních ploutví. Když se perutýni cítí ohroženi, vystřelí bleskurychle kupředu a nasměrují své jedovaté trny proti vetřelci. Dostane-li se člověk do kontaktu s jedem perutýna, jedná se o velmi bolestivou zkušenost, která ho může přivést až do mdlob.

VYDRA MOŘSKÁ - nejjemnější a nejhustší srst

(kmen strunatci, třída savci, řád šelmy)

Vydra mořská je nejmenší mořský savec. I s ocasem měří na délku 1,5 metru. Její hmotnost nepřesahuje 40 kg.

Jako jediný ze savců, kteří žijí v moři, nemá vydra mořská k dispozici izolující tukovou vrstvu. Aby i přesto byla chráněna před ledovým chladem severního Pacifiku, má velmi hustou srst.

Na každém čtverečním centimetru povrchu jejího těla se nachází až 120 000  chloupků! Pro porovnání - takový počet vlasů má člověk v průměru na celé hlavě. Srst vyder je nejjemnější v celé zvířecí říši a proto je bohužel člověkem velmi ceněná.

Vydra mořská pravidelně vpouští do své srsti bublinky vzduchu. Díky tomu se její srst ani při plavání v moři nepromočí až na kůži. 

 

 

ZÉVA OBROVSKÁ - největší mušle

(kmen měkkýši, třída mlži, řád Veneroida)

Zéva obrovská je největší žijící mlž. Dorůstá velikosti až 1,4 metru, dosahuje váhy až 250 kilogramů a dožívá se více než sta let. Zévy obrovské žijí v Indickém oceánu a západní části Tichého oeánu, kde se usazují na korálových útesech zhruba 15 až 20 metrů pod hladinou. Živí se řasami, fytoplanktonem a zooplanktonem. Zajímavostí je, že žádní dva jedinci zévy obrovské nejsou stejně zbarveni.

 

V některých jazycích jsou označovány jako "vražedné mušle". Kolují totiž o nich nepravdivé pověsti, že svým stiskem dokáží zachytit potapěče nebo jiné živočichy a zadržet je pod vodou. Zévy obrovské sice mají zavírací reflex, ten jim však slouží jen jako ochrana před nepřáteli, jako jsou ryby, sépie nebo mořské hvězdice.

 

Zévy obrovské se množí ojedinělým způsobem: Začínají život jako samci, ve věku 8 let jsou hermafroditi (produkují vajíčka i spermie), poté se mění v samice. Samooplození u nich není možné. Samy nevyhledávají partnera opačného pohlaví. Jejich vajíčka a spermie volně plavou ve vodě a poté splynou.
Oplodněné vajíčko plave v moři asi 12 hodin, pak se z něj vylíhne larva. Hned jak k tomu dojde, začne larva produkovat křídovou lasturu.

 

Zévy obrovské patří k nejohroženějším druhům mušlí. První zmínky o nich se datují do roku 1825. Jejich počet se rapidně zmenšuje a na mnoha místech, kde ještě před pár lety byly běžné, úplně vymizely.

 

Poznámka: Po kliknutí na libovolný obrázek se otevře galerie obrázků pro daný článek. Obrázky se zobrazí větší. V plné velikosti se libovolný obrázek zobrazí tak, že na něj klikneme pravým tlačítkem myši a zvolíme "Otevřít odkaz v novém okně".

 

Zdroje:

Comma Merchandise GmbH, Rekordy z říše zvířat

Wikipedie


komentářů: 23         Komentáře (23)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Web  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

Axina
30
Axina 07.08.2018, 15:50:46
[30] Jack Robertson: Žil jsem s mimozemšťany.
Nakladatelství Dialog Usmívající se U Dialog a.s. jsem byla svého času zaměstnaná. Nakladatelství bylo jen jednou z divizí.

29
Gg (neregistrovaný) 07.08.2018, 12:37:03
Hle, naleznouc podobnou myšléénku v právje čteném pdf, asi víš ve kterém, prskám ji k Tobje, škoda jejího zániku, v nekonečné změti slov >

Kdo nikdy nežil osamocen v liduprázdných
horách, nezná pocit ticha, které se snese mezi
útesy, když přestanou šustit vaše kalhoty a vý­
stroj a ustanou i vaše kroky. To ticho vás nejprve
ochromí svou pustotou, ale zanedlouho na vás
přímo řve, takže si musíte doslova ucpávat uši.
Až překonáte překvapení z tohoto řevu, najde si
vaši duši teprve ono pravé ticho s šepoty zvuků,
které sklouzávají z útesů, ticho se záchvěvy tep-
lých i studených peřin vzduchu, ticho, v němž...
GHN

28
Gg (neregistrovaný) 06.08.2018, 09:36:00
Jejda, vono to mluví(se mnou) S vyplazeným jazykem
Jsouc teť v létě po ránu v jednom letu, než vypukne obvyklá horůčava, vemu to tele i graficky.
Jj, akord s těma rekreopunktama u móře, nic není vzdálenější relaxu tam, než organizovaný pobyt v nich. Snídaně vevosm, večeře všest, řvoucí mimina i manželské vívajtofské páry, palubní mikrofóny naplno...

To v takovym králofství kavalštejnském, máme pořezaný uši.
Od ticha.
Jen bzukot.
Komáří a vosí.
Sem tam pípnutí kosí.

K zdraví > Za ty 4 roky ňůbeginink jsem poctil náfštevou zdejší špitál 3x. A dost. Loni v únoru po noci se srcem na 2 hertzích ale ráno normoš, jsem vyrazil na identifikaci tohoto. EKG, EEG, EET od čerta k dáblu, klasickej mezimudr pinčes. 8 promarňenejch hodin, abych se dozvědel, že srce jak zvon, a budu tu nejspíš strašit ještě nejmíň 49 let, ale sichr je sichr, a tak pane běžte ještě na gyndu...
Další náfštěva na velikonoce vloni, zážitky přímo sloní...
Uklouzly mi nohy.
Ale svatba nebyla.
Zato pro změnu zlomená a zhmožděná levá noha nad kotníkem.
Sádra tak těsná, že abych se vyhnul gangréně z odumírajících zmodralých prstíků, vzal jsem z dílny nůžky na plech a sám jsem po týdnu( sic!), provedl otsádření, velmi přetčasné, ale od bolesti osvobozující...
Další návštěva ústavu zdraví odročena na neurčito( pokousání v moři, etc Úžasný )
Ten Tvůj osminásobný ritbergr Ti tudíš nezávidím, už jen to čekání v zapařené předambulaci na klidu moc nedodá, imo.
Rád slyším, že lépe jest, nic netrvá vječně, jen leninova sláva, bude jen líp, z kavalštejna na Tě máva Ahoj , džejný, džídží Mrkající
Drž se, pá

Axina
27
Axina 05.08.2018, 15:45:38
[26] Ten smrtící útok žraloka na českého turistu v Egyptě jsem zaznamenala.
Chvílemi je mi líto, že je krásné léto, ze kterého skoro nic nemám, většinou ale jsem spokojená, že žiju v bezpečí klidného pražského bytu. Pobyt v přímořském letovisku je drahý, únavný, chybí možnost naprostého relaxu, který může člověku poskytnout asi jen domov. Zkusila a ověřila jsem si mnohokrát. Asi stárnu...

Poslední pooperační komplikace řešena ve středu. V lokální anestezii. Za posledních 16 dní jsem byla na chirurgické ambulanci VFN již 8x. Další kontrola zítra. Myslím ale, že se "lepším".
Díky za optání Usmívající se

26
Gg (neregistrovaný) 05.08.2018, 10:28:24
Vim, porušuju archu úmluvy, ale nedá mi to, slabochovi >

https://zpravy.idnes.cz/zralok-priplaval-k-plazi-mallorca-dr0-/zahranicni.aspx?c=A180805_082350_zahranicni_nub

To byl modrásek před hodinou...
No a chvíli předtim neznámý poddruh zautočil smrtelně v Egyptě >

https://zpravy.idnes.cz/zralok-usmrtil-muze-v-egypte-dj2-/domaci.aspx?c=A180804_141240_domaci_nub

To je ale nápor, eštěže mam neska splníno hned poránu, naádu S vyplazeným jazykem

Tak ti máňo nevim, vememe ten balaton, nebo zas ty doxy?

GM při smažení.
Pstruha. Mrkající S vyplazeným jazykem Ahoj
Bàjbájdžejný.
Jak je?
Ajhoupbetr... Zamilovaný stejskací xicht tu nemáš?

Axina
25
Axina 05.06.2018, 09:18:21
[24] Taky obdivuji mořský svět. Jsem sice plavec, ale před mořskými živočichy mám hluboký respekt. Většina z nich tu byla miliony let před námi.

24
sugr (neregistrovaný) * Web 04.06.2018, 18:25:06
Jsem neplavec a o to víc obdivuji mořský svět. Mrkající

Axina
21
Axina * Web 13.05.2018, 18:35:56
[20] Naprosto souhlasím. Z japonské kuchyně znám jen sushi maki. Chutná mi. Měla jsem z něj před lety obavu, ale byla zbytečná. Ovšem kdybych věděla, že restaurace připravuje i fugu, preventivně bych do ní nešla Usmívající se

U (proti)žraločích klecí mne zaráží, jak velké jsou mezi jednotlivými trubkami mezery. Žralok může do klece částečně strčit hlavu nebo aspoň čelist. A někdy se (jak je vidět ve videu, na které odkázal Miloš) podaří menšímu žralokovi vlézt do klece úplně! Nechápu. Je to snad z pseudobezpečnostních důvodů, kdy by nešlo klec vytáhnout na hladinu, že by se mezerou mohli protáhnout potápěči?

20
CerfPV (neregistrovaný) * Web 13.05.2018, 07:38:31
Jak miluju japonskou kuchyni, okusit fugu mě nijak neláká. Stejně tak žraloky i jiné nádherné obyvatele mořských hlubin uvidím rád ve filmových dokumentech a nepotřebuji si je za každou cenu na vlastní kůži pohladit Usmívající se. Celkem mě překvapila dlouhověkost některých živočichů.

Axina
19
Axina * Web 11.05.2018, 22:41:44
[16] Zajímavé, jak moc zaujmul žralok.
Provokování žraloka i požívání jídla připraveného z ryby fugu patří do stejné kategorie lidského chování - riskování života.

Snad také někdo ocení nádherně zbarveného perutýna a spokojeně odpočívající vydry. Jedna spí, druhá k tomu nemá daleko. Stejně jako v tuhle chvíli já ... Usmívající se

Milos
16
Milos Web 11.05.2018, 22:10:08
Bílí žraloci jsou fascinující. Dovedu si přestavit vzrušení, když se na ně potápěči dívají z klece a žraloci se snaží dostat dovnitř https://www.youtube.com/watch?v=8raLJHzWqVA.
A někdy se to i podaří https://www.youtube.com/watch?v=FPRIRxhzyCk.

Ta jedovatá koule, co se dá i připravit v jídlu, je také zajímavá. Ale chuť bych na ni určitě neměl :).

Axina
15
Axina * Web 10.05.2018, 17:51:48
[14] No a to byl, Géčko, tvůj poslední komentář, který jsi na mém blogu zanechal. Vyčerpal sis nejen kvótu pro tento rok, ale pro celý život.

14
G (neregistrovaný) 10.05.2018, 16:04:50
Připadej si jak chceš, ale fakta, resp.okopčené kraviny tím nezměníš...
Znovu, volně- píšou, a dávaj do rovnítka, že NEJVĚTŠÍ výskyt bjeláska je jak v ticho, tak ve středomoří...
To Tě platí CK Balaton?
MSF

Axina
13
Axina 10.05.2018, 14:18:57
[12] 4. věta v článku, na který odkazuje komentář číslo [9] zní:
"Ve Středozemním moři jich žije 47 druhů včetně šestimetrového žraloka bílého, který je zodpovědný za většinu útoků na lidi."

Géčko, nejen oči, ale i rozum do hrsti!
Vždyť já si tu připadám jako u soudu. Všechno aby člověk dokazoval...

12
G (neregistrovaný) 10.05.2018, 13:56:38
Ad ktvé neintervenci - Tvůj život,Tvà rozhodnutí, ale abys pak na tom tvrdém lóži měla na co fspomínat...
Ad kžralokům - píšu BJELÁSci,ne obecně žraloci. A Tvůj elaborát se týká pouze jich. Né sever,oči seber!
Tágže- za svým tvrzením stojím, ležím i spím!
Chrr,písk,sijestááá.
PS .Nějaký český učitelky v Hrvatsku jsou mi blesková okurková putna...

Axina
11
Axina * Web 10.05.2018, 09:29:19
Jedno video v článku, na který odkazuje komentář [9], bylo bohužel smazáno.
Tady je zatím funkční:
https://www.youtube.com/watch?v=DLZFcmwwz98

Axina
9
Axina * Web 10.05.2018, 09:27:17
[4] G, ty se mýlíš:
https://zoommagazin.iprima.cz/priroda/zraloci-v-italii-nebo-chorvatsku-zadny-problem-ve-stredomori-jich-zije-47-druhu
To, že nejsou žraloci kolem Kavaly (což ti věřím), neznamená, že nejsou ve Středomoří.

Díky za pozvání, ale nic z toho nebude. Loni jsi zval Stellu, zkus letos Lucifera Usmívající se

Axina
6
Axina * Web 09.05.2018, 17:17:59
[2],{3] Ach jo...
Čelisti jsem viděla jen jednou. Stačilo.
Samozřejmě instruktážní video je zajímavé. Zapamatovala jsem si, že je třeba žraloka opakovaně udeřit do oka, do žaber, do čumáku. Pochybuji ale, že bych tuhle znalost někdy zúročila. Snad jedině kdybych přežila nouzové přistání letadla na hladině oceánu. Radši nikam nepoletím.
Instruktáž vyzněla trochu tragikomicky. Muž hrající oběť si byl vědom, že mu ze strany figuríny žraloka nehrozí žádné nebezpečí. Moderátorka mi neskutečně lezla na nervy. Husa.

Axina
5
Axina * Web 09.05.2018, 17:01:43
[1] stuprume, upřímně řečeno, já nevím. Nejsem odborník. Kdybych byla, nepsala bych o tom Usmívající se Většina blogerů spíš píše o svých zájmech, ne o své práci.
V posledních letech je český internet zaplaven inzeráty na detoxikaci organismu. Prý z člověka vyjdou "tuny" červů a parazitů! Z dryáčnosti sdělení usuzuji, že to s námi ohledně parazitů (těch skutečných, živočišných Usmívající se) tak špatné nebude. Zdá se, že je vzácností, když má člověk vůbec nějakého.
Nemluvíme samozřejmě o prospěšné střevní mikroflóře. Relevantní článek:
https://magazin.aktualne.cz/parazite-jsou-v-nasem-tele-zadouci-rika-ceska-vedkyne/r~6c82503e667c11e490f70025900fea04/

4
G (neregistrovaný) 09.05.2018, 15:58:53
Píšeš, resp. Tvůj prasdroj uvàdí "Vyšší výskyt druhu je při pobřeží severovýchodu USA a Kalifornie, Jižní Afriky, jižní Austrálie, Japonska, některých ostrovů Oceánie, Chile a Středomoří. ..."(sic!!!).
Nic není vzdálenější pravdě!
Alespoň co se bjelásků týče!
Každý rok na jaře, sem, do perigialského zálivu, zabloudí stádečko delfínįch mamin s miminama a provozují své vypečené hry v okolį limáni - žebrotu o mrtvé ulovené rybajzny, které se rybolofcům nehodí do krámu...doslova.
Můžeš se o tom přesvědčit na vlastní hnědá kukadla...letos.
Tato nabídka se neopakuje, neváhej a rozhodni se neho rázně.
Detajly s instruktáží jak nato levně, ve vyžadaném holubu.
Tož tak, je nejvyšší čas k 24 hodinovýpřípravàm, vše je fertyg.
Těším se. Mrkající Za minutu jsou 4,countdown..

3
G (neregistrovaný) 09.05.2018, 13:58:49
A na doplnënį :

https://www.forbes.com/sites/duncanmadden/2018/04/06/the-annual-worldwide-shark-attack-summary-is-out/#6badf5731e9d

GA na ga u číč ku

2
G (neregistrovaný) 09.05.2018, 13:49:16
Dobře Ty, tak e.g. >

https://youtube.com/watch?v=ubjFzqw9QKM

https://youtube.com/watch?v=6MWbb8BoIVg

https://youtube.com/watch?v=tshYDrzxTvw

Etc, etc...

stuprum
1
stuprum Web 08.05.2018, 23:40:22
Měsíčník a takové prasátko? Až padesát mikroorganismů. Zajímalo by mě, kolik parazitů na sobě průměrně má člověk. Ale řekl bych, že je to řádově trochu víc než padesát. Nevinný

«     1     »