Tajemný vesmír - 2x18 Kosmická apokalypsa (1/2)

rubrika: 1.6 Kosmologie


Teorie zániku vesmíru: I když je v principu možné, že vesmír bude existovat věčně, dnešní struktury (jako jsou hvězdy, planety a galaxie) s nejvyšší pravděpodobností zaniknou. Možné varianty zániku vesmíru se označují jako Velký křach, Velké ochlazení a Velké rozervání. To, která z těchto možností nastane, závisí do značné míry na (zatím neznámé) podstatě temné energie - síly působící proti gravitaci, která podstatným způsobem určuje chování vesmíru.

18. epizoda 2. série amerického dokumentárního televizního seriálu Tajemný vesmír se zabývá kosmologickými teoriemi o zániku vesmíru. Vzhledem k tomu, že problematika je poměrně složitá a rozsáhlá, bude téma zde na blogu rozděleno do dvou článků.

 

Axina


1. Velký křach, nebo Ragnarök?

Píše se rok 20 miliard našeho letopočtu a s vesmírem je to opravdu špatné. Od svého explozivního zrodu se stále rozpínal, ale pokud bychom žili v této vzdálené budoucnosti a podívali se vzhůru k obloze, viděli bychom, že galaxie obrátily směr svého pohybu a ze všech směrů se řítí směrem k nám. Katastrofa je neodvratná. Vesmír kolabuje a všechno, co známe, přestává existovat. Viděli bychom hvězdy, jak se k nám přibližují ze všech směrů. Teplota začíná nezadržitelně růst. Na planetách začínají vřít oceány a tát horniny. Veškerý život je odsouzen k zániku. Bude spálen. Planety se srážejí navzájem nebo jsou pohlcovány hvězdami. Hvězdy v galaxiích se začínají srážet. Galaxie začínají kolidovat. Teplota vesmíru postupně dosáhne nesmírné hodnoty. Vesmír skončí svou existenci v podobě kosmické ohnivé koule.

 

To je vize apokalypsy podle teorie známé jako Velký křach. Co nastane při Velkém křachu? Veškerá látka ve vesmíru, galaxie a hvězdy v nich, se budou pohybovat zpět k sobě a vesmír se bude zmenšovat. Všechny objekty se budou navzájem stále více přibližovat. V současnosti náš vesmír stále expanduje a každý den jsou vzdálenosti mezi galaxiemi větší a větší. Je mezi nimi stále více prostoru. Během Velkého křachu se ale bude dít opak. Prostor mezi objekty se bude zmenšovat. Jako když halu zaplní lidé. Čím je jich více, tím je méně a méně volného prostoru. Začnou se strkat, i když se snaží navzájem vyhnout. Všechno se zahřívá a systém má čím dál více energie. Na malém prostoru dochází ke stále většímu množství událostí. A přesně totéž se ve vesmíru stane podle teorie Velkého křachu.

 

Veškeré objekty kolem nás se budou čím dál častěji navzájem srážet. Galaxie se budou přibližovat, hvězdy se navzájem ničit. Celý systém se bude zahřívat, stejně jako přeplněná hala, ve které se všichni snaží navzájem vyhnout. Jak bude proces pokračovat, teplota vesmíru bude stále růst – až do okamžiku, kdy se začnou rozpadat samotné atomy. Skončí to hmotou, tvořenou jen těmi nejzákladnějšími částicemi. A ty se za vysoké teploty budou pohybovat nesmírně rychle. Pro život jak jej známe, nebude záchrany. Nakonec náš vesmír zkolabuje do podoby mikroskopického bodu, gravitační singularity.

 

Vesmír však nakonec nemusí shořet tímto spalujícím žárem. Existují dvě paradigmata popisující konec vesmíru. První z nich předpovídá, že vesmír skončí v ohni. To je v podstatě křesťanské pojetí konce světa: Oheň a síra, a druhý příchod Krista. Druhé předpovídá, že vesmír skončí v mrazu. Severské národy mají ve svých pohanských bájích představu, které říkají Ragnarök - soumrak bohů, doprovázený obrovskou sněhovou bouří, která zahalí celý vesmír. Na nebesích vzplane mohutný zápas a dokonce sami bohové (Odin, Thor a další) pomalu, jeden po druhém, zemřou. Všichni a všechno zahyne velkým mrazem.

 

Současná věda nezavrhuje ani jednu z uvedených možností zániku vesmíru. Vše závisí na tom, zda moment hybnosti rozpínání vesmíru překoná gravitační přitažlivost hmoty nebo ne.

 

2. Velké rozervání

Ale ani Velký křach nemusí být konec všeho. Pokud vesmír zkolabuje, tak by logicky mohl následovat další Velký třesk (Big Bang), další období expanze. Ta opět potrvá nějakou dobu a opět přejde v kolaps. Takže zde máme možnost, že je vesmír ve skutečnosti cyklický. Opakovaně expanduje a opět kolabuje. Ale co když není dostatek hmoty, která by svou gravitací rozpínání zastavila? Pak bude vesmír pokračovat v rozpínání. I tak by se však rychlost expanze měla snižovat. Pozorování však ukazují něco zcela jiného a šokujícího. Rychlost rozpínání vesmíru se zvyšuje! Zdá se, že vesmír ztratil kontrolu nad svou expanzí. Její tempo se zvyšuje, vesmír opět prochází fází inflačního rozpínání. To je možnost, kterou nikdo neočekával. Zdá se, že vesmír je předurčen k věčnému rozpínání. To znamená, že vzdálené galaxie se budou od nás vzdalovat, až je vůbec neuvidíme. Budou příliš daleko. Až budoucí generace neuvidí galaxie, vzdalující se jednu od druhé, mohou úplně ztratit představu o minulosti vesmíru. Mohou zapomenout, že byl kdysi nějaký Velký třesk. Budou si myslet, že jedinou strukturou ve vesmíru je naše Galaxie a že zbytek vesmíru je v podstatě prázdný, bez hvězd.

 

Další vědecká teorie předpokládá, že tato expanze bude probíhat ještě rychleji. Předpokládejme, že repulzivní (odpudivá) síla v prostoru stoupá s jeho objemem. Může nakonec vzrůst natolik, že postupně roztrhá i kupy galaxií, následně samotné galaxie a i hvězdy se začnou pohybovat od sebe. Gravitace už tyto struktury neudrží pohromadě. Nejprve jsou roztrhány galaxie, poté planetární soustavy, pak hvězdy a planety a nakonec i samotné atomy. Říkáme tomu Velké rozervání (Big Rip). Většina vědců této teorii však příliš nevěří.

 

Ale i když rychlost expanze nikdy nedosáhne této úrovně, budoucnost našeho vesmíru stále není nijak růžová. Teplota vesmíru bude neustále klesat a vesmír bude stále temnější. Slabé záření emitované hvězdami se bude rozptylovat do stále rozlehlejšího prostoru, takže vesmír bude čím dál chladnější a opravdu temný. Bude to smutné místo.

 

3. Kosmická doba ledová

Dnes se vědci domnívají, že vesmír samotný skončí spíše v chladu než v ohni. Domnívají se, že spíše zanikne ve velkém mrazu, tak jak předpovídají severské legendy, než Armagedonem Velkého křachu. Jestli bude vesmír pokračovat ve svém současném vývoji, směřujeme neodvratně ke kosmické době ledové, ve které se vytratí i sluneční světlo. Za nějakých 100 bilionů roků budou případné poslední zbytky lidské civilizace nuceny se s touto situací vyrovnat. Budou se choulit kolem poslední svítící hvězdy v Galaxii. A i ta jednou zhasne. Mléčná dráha, která dostala své jméno díky třpytivému pásu hvězd, už nebude rozeznatelná. Slabě zářící uhlíky temných hvězdných jader - nic víc nezbude z dříve nádherného pohledu na noční oblohu.

 

Jedním z účinných nástrojů, které k predikci vývoje vesmíru vědci používají, jsou zákony termodynamiky. První termodynamický zákon říká, že celkové množství energie je konstantní. Jinými slovy, nemůžete vytvořit něco z ničeho. Nic není zadarmo. Znamená to, že v celém systému se hmota a energie nemůže ani vytvořit, ani ztratit. Mohou se pouze přeměňovat do jiné podoby, ale jejich součet je vždy stejný. Jestliže tedy celkové množství energie a hmoty zůstává stejné, mohlo by z toho vyplývat, že vesmír bude mít navždycky energii a bude existovat věčně. Druhý termodynamický zákon však tuto možnost vyvrací. Říká, že celková neuspořádanost systému, takzvaná entropie, se vždy jen zvyšuje. Jinými slovy: Věci rezavějí, rozkládají se, všechno stárne, případně se rozpadá či hnije. V tomto smyslu je druhý termodynamický zákon něco jako rozsudek smrti pro samotný vesmír. Protože kvůli druhému zákonu musí všechno jednou skončit. Všudypřítomná zásoba energie ve vesmíru se nevyhnutelně rozptýlí. Stane se chaotickou a stále méně využitelnou. Každá hvězda na obloze jednoho dne prostě vyhasne.

 

Ve hvězdách se jádra atomů spolu srážejí a slučováním vytvářejí nová jádra. Přitom přeměňují malé množství hmoty do podoby zářivé energie, kterou vidíme a cítíme. Stejný proces probíhá ve všech hvězdách ve vesmíru. Hvězdy spalují vodík na hélium a díky tomu vodíku postupně ubývá. Popel vždy obsahuje menší množství energie než původní látka, a proto je také obtížnější jej spálit. Jinak řečeno, při jeho dalším hoření se uvolňuje stále menší množství energie. A to je nejspíš úděl i našeho Slunce. Jak stárne, nafukuje se a stále více se zahřívá. Přijde čas, kdy se oceány vyvaří, rostliny a živočichové zahynou. Slunce bude produkovat tak obrovské množství světla a energie, že se začnou odpařovat i horniny. Bude to pro Zemi příšerná smrt. Všude ve vesmíru musejí hvězdy podobné našemu Slunci čelit stejnému osudu. Dochází jim palivo. Nafukují se a způsobují problémy planetám, které kolem nich obíhají. Není těžké si představit, že existuje mnoho míst ve vesmíru, kde se život vyvinul a vzkvétal, ale musel vyhasnout. A stejně jako každá hvězda musí čelit účinkům entropie, je jim vystaven i samotný vesmír. Hvězdy přirozeně zvyšují entropii vesmíru tím, že vyzařují světlo a teplo.

 

Nyní žijeme v poměrně stabilním období vývoje vesmíru, kdy se rodí nové hvězdy, žijí své životy a zanikají, přičemž vrací část hmoty zpět do okolí a pomáhají vytvářet nové generace hvězd. Ale počet hvězd, vznikajících ve vesmíru, se s časem bude výrazně snižovat. A jak budou staré hvězdy spotřebovávat své palivo a dohořívat, nebude se rodit dostatek nových hvězd, které by je nahradily. Až dojde plyn pro tvorbu nových hvězd, bude to znamenat, že zaniklé hvězdy už žádné nové nenahradí. Takže i galaxie, které jsou obrovskými skupinami hvězd, s postupem času zeslábnou. Jak bude vesmír stárnout, život závislý na slunečních paprscích začne velmi rychle vymírat. Bude stále méně a méně zdrojů, poskytujících životadárnou energii. Až bude vesmír asi 100 bilionů let starý, nebudou už existovat žádné svítící hvězdy. Vesmír bude chladným a temným místem.

 

Zdálo by se, že ty nejhmotnější hvězdy, tedy ty s největším množstvím paliva, vydrží zářit nejdéle. Ve skutečnosti je tomu ale právě naopak. Čím více paliva hvězda má, tím rychleji je spálí. Poslední paprsky světla vyzáří ve vesmíru červení trpaslíci. Tyto miniaturní hvězdy mají 10x menší hmotnost než Slunce a jejich teplota je o tisíce stupňů nižší. Červení trpaslíci hospodaří s palivem mnohem úsporněji. I když na počátku obsahují méně hmoty, jejich život bude o poznání delší než našeho Slunce. Typický červený trpaslík může zářit až 14 bilionů let. To je 1000x déle, než je současný věk vesmíru. Nakonec však i tyto šetrné hvězdy začnou vyhasínat. Až bude naše Galaxie 10 bilionů let stará, zbude v ní pouze několik posledních červených trpaslíků. Pokud nějaké civilizace do té doby přežijí, začnou se shlukovat kolem těchto zbývajících zdrojů energie. Pokusí se tak prodloužit dobu své existence. Červení trpaslíci se mohou stát oázami života v obrovské nehostinné poušti vesmíru. Ale planeta, která by chtěla získat ze svého červeného trpaslíka stejné množství energie, jako dostává Země od Slunce, musela by jej obíhat v tak malé vzdálenosti, že by jí 1 oběh trval jen 6 pozemských dní. Obloha na takové planetě by byla spíše světle červená než modrá. Červení trpaslíci totiž vydávají tak málo modrého světla, že nemohou vytvořit tak hezky modrou oblohu, jakou máme na Zemi. Ale nic v tomto vesmíru nebude teplejší a jasnější. Přijde doba, kdy v Galaxii zbude jen několik zářících červených trpaslíků. Nakonec budou jen tři, dva, jeden. A i ten zhasne.

 

4. Kosmický kalendář

Život na Zemi v 21. století se odehrává ve vesmíru, ve kterém uběhlo sotva 14 miliard let od počátku jeho existence – od Velkého třesku. To ale není žádný věk ve srovnání s tím, jak dlouhý život vesmír ještě čeká. Pokud bychom existenci vesmíru porovnali s životem člověka, je vesmír stále dítětem. Snaha o uchopení času, který už uplynul, i věků, které teprve mají přijít, nám může přivodit závrať. Abychom získali alespoň nějakou představu o časových měřítcích kosmu, řekněme, že současný věk vesmíru, 14 miliard let, bude představovat 1 rok. Říkejme tomu kosmický kalendář. Takže Velký třesk nastal na Nový rok 1. ledna. V tomto měřítku naše Galaxie vznikla koncem ledna a Sluneční soustava se vytvořila začátkem srpna. O něco později, ale stále v srpnu, vznikl i život na Zemi. Lidé se však vyvinuli teprve během 31. prosince. Samozřejmě se tímto způsobem můžeme podívat i do budoucnosti. Koncem ledna následujícího roku se Země stane neobyvatelnou a zhruba v květnu zanikne Slunce.

 

Ve vesmíru jsou však některé málo hmotné hvězdy, které budou existovat ještě v roce 10 000 tohoto kosmického kalendáře. Takže potrvá 10 000x déle, než je současný věk vesmíru, dokud nevyhasnou i ty nejdéle žijící hvězdy. Ale co bude potom? Pokud uvažujeme o té nejvzdálenější budoucnosti, jsou to doslova nepředstavitelná časová měřítka. Čas měříme v trilionechkvadrilionech let a vše se stává tak neskutečným, že je potřeba vytvořit úplně nový koncept, abychom s těmito měřítky mohli vůbec pracovat.

 

Vědci proto vytvořili ideu kosmologických dekád. Každá následující dekáda je 10x delší než ta předchozí. Můžete si to představit jako jakési schodiště. Ale ne to běžné. V tomto případě je každý další schod 10x vyšší, než ten předchozí. Po tomto schodišti můžete postupovat stále dál do vyšších a vyšších kosmologických dekád. V současnosti žijeme v 10. kosmologické dekádě. Typickými znaky 10. kosmologické dekády jsou jasně zářící hvězdy a počátek vývoje života a inteligence na povrchu planet. Dalším důležitým znakem tohoto období je rovněž počátek zrychlené expanze vesmíru. Během trvání této dekády se nám všechny ostatní galaxie ztratí z dohledu a hvězdy začnou vyhasínat, aniž by byly nahrazeny jinými. V závěru této éry bude v Galaxii existovat asi 50 svítících hvězd. Bude to poslední záchvěv existence světa tohoto typu – s planetami a s dalšími objekty, které jsou nám běžně známé. A jak bude vesmír vstupovat do dalších a dalších dekád, všechny hvězdy vyhasnou a nastane nový neznámý svět.

 

 

Výše uvedené video je bohužel blokováno (více v komentářích k článku). G (návštěvník blogu) objevil na YouTube video s velmi příbuznou tématikou: "Temná budoucnost Slunce". Dal na něj odkaz v komentářích, ale ne každý návštěvník blogu čte všechny komentáře. Uvádím proto video na konci článku spolu s dalším tématicky relevantním videem "Zánik vesmíru". A na úplný závěr připojuji ještě další dvě - především hudební - videa. Informačně epizodu z cyklu "Tajemný vesmír" sice nenahradí, ale jsou krásná. Připomínají, že máme to štěstí, že žijeme v ranné fázi existence vesmíru a nad námi je stále ještě obloha plná hvězd...

 

 

 

Zdroje:

video "Kosmická apokalypsa" (18. epizoda 2. série amerického dokumentárního televizního seriálu Tajemný vesmír )

Wikipedie


komentářů: 41         Komentáře (41)


Vložení nového příspěvku
Jméno
E-mail  (není povinné)
Web  (není povinné)
Název  (není povinné)
Příspěvek 
PlačícíÚžasnýKřičícíMrkajícíNerozhodnýS vyplazeným jazykemPřekvapenýUsmívající seMlčícíJe na prachySmějící seLíbajícíNevinnýZamračenýŠlápnul vedleRozpačitýOspalýAhojZamilovaný
Kontrolní kód_   

« strana 1 »

Axina
42
Axina * Web 19.09.2018, 19:22:18
[41] Ano, říká se, že vesmír si prostřednictvím nás uvědomuje sám sebe. A ta reakce štamgastů je úplně pochopitelná. Stokrát můžeme formulovat scénáře zániku vesmíru a stejně si v duši chováme naději, že všechno nezanikne. Naděje umírá poslední.

41
Fredy Kruger (neregistrovaný) 18.09.2018, 23:05:37
Fredy Kruger


Náhle se setmělo, venku noc černá....

..." Tu atmosféra jest zapařena,
nechť vyjde smrad z tohoto... ze chlívce !!"

Kdos otevřel okna hostince !
Ty hvězdy ! jak oblohu rozjasní !
... opilci hledějí užaslí !

" Kurwafix !" ( mnozí z nich hlesli )

" Mládenci ! toto jest vesmír !"
dí professor Bill-Kudiej Kulowyi :

" Jenže !.... však o sobě howno ví !"

" Jest možné ?? ...( řvou všichni ) : prd ví ???"

" Až budeme my, všichni mrtwi,
o p a k u j i vám důrazně znova,
NEBUDE, kdo by jej pozoroval !
nebude tudíž už ničeho !!!"

" Zanech těch řečí ty ničemo !!"
( křičejí všichni ) : " To možné není !"
... zůstávají však zaskočení
a rozcházejí se rozčileni !!


Axina
40
Axina * Web 16.09.2018, 14:39:19
[39] Komu není rady, tomu není pomoci.
Ten poslední BAN nedostáváš za věcný obsah svého posledního zdejšího komentáře. Prakticky vždy - i jako blogerka - preferuji kvalitu před kvantitou. Raději několik návštěv a komentářů od několika lidí, kterých si lze vážit, než moře návštěv a komentářů od jednoho žvanila/magora.
BAN dostáváš za tu drzost označit axinu.cz za popelnici.

Gg
39
Gg 16.09.2018, 13:45:16
Staf sledovanosti na českých vebových tocích, dnes ve 14,44 EET >
NČ : 31
Popelnice : 21
Milošůf mišmaš : 16

Hjůstne, hjůstne, gde je proublem?
GA

Axina
38
Axina 16.09.2018, 06:45:06
Géčko, já tě varuju.
Nikdy jsem nemyslela, že budu muset umravňovat dospělého člověka. Rozmysli si vždycky, než něco pleskneš pod můj článek, jestli je to k věci. Zdejší prostor ke komentářům není popelnice! Už jsi zblbnul i Miloše, ale ten se aspoň omluvil.
Myslela jsem, že tvoje "exponovanost zde" má obyčejný lidský rozměr. Ty však máš zase nějaký záměr. Nelíbí se mi to.
Stejně tak nějaké "neotarkovské stříhané videjko". Zadání bylo jasné: Napsat seriózní text k videu, které jsi na YT objevil. Nic míň, nic víc. Nejsi-li toho schopen, napíšu si článek sama. Ráda.

Gg
37
Gg 16.09.2018, 04:15:33
[32] > [35] once more »
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Death_during_consensual_sex

But also »

https://www.femina.cz/pet-nejbizarnejsich-umrti-pri-sexu/

And everybody may to find next causes...
GM a píšou i v kuránu, že nej je to poránu, zvláště nedělním Mrkající Mrkající Mrkající

Gg
36
Gg 15.09.2018, 23:28:55
[33] Ja vim, ale popíchnout vopčas třeba...
Inspirace k sexu že chybí?
Detku!!! Mlčící S vyplazeným jazykem
Natpis - Z vlastní ložnice.
A jeto, né Smějící se
Tak taky brou, a těším se na obsáhlý článek...

Gg
35
Gg * 15.09.2018, 23:21:42
[32] Fšak píšu cit."potom" Usmívající se
O tom prézovi vim, klasika...
Tak zatim, a dej se do toho sexu, máš tam už dlouhej interval... Rozpačitý

Gg
34
Gg 15.09.2018, 23:17:03
Zde ještě poznámka k technikálijím, v duchu [22] >

https://m.novinky.cz/articleDetails?aId=483274&sznu=ycQVCZIz8ze5EYvi

Nebude to, jak vidno, jednoduché, s dalším, byť jen kopčením ODKAZŮ do jiných vebíků z trupky. Vottej doby, co ji vlastní strýček, jde vše do kelu... Křičící
Mne třeba přeqapilo, v souvislosti s komentáři s tématikou R1/95 v minulém Létě 18, že mé odkazy na nyní 1,94 týdne uzavřeném NPND, z jara 14, v rubrice hudba, na různé verze vídejí k Let be light z A.C.C. TSoDE v podání M.O. byly též na začátku léta blokovány( dával jsem zde, u Tebe na ně odkaz na NPND letos na jaře u Tvého TSoDE, komentář č.9, lze dohledat, bez jakékoliv reakce, řešilas dijalog s milošem voničem), a zůstal neposkvrněn cenzůrou pouze můj třetihorní thetarkofský Usmívající se . Pokud tam máš registraci, můžeš se sama přesvědčit...

Ke spolupráci>
Ty neznáš výrok "Nemám rád šmouly" ze stjm.seriálu, vč.jeho souvislostí? Nemyslel jsem tím nic zlého, jen sem to přifařil k větě vyjadřující můj předpoklad k nepravidelné spolupráci, žádná "čtvrteční Stella" od vedle, na to nemám čas ni chutíka, a má exponovanost zde v poslední době je čistě součástí dlouhodobého plánu s dosud utajeným záměrem...
Ale nic špatného, abys mi zas něco nepodsouvala, jak jest Tvým dedukčním zvykem S vyplazeným jazykem
Tak brou, a dám něco vbrzku kompilačně dohromady, možná i s ňákym neotarkovským stříhaným vídejkem k dannému thematu, ale to natuty neslibuju, ju? Ospalý

Milos
33
Milos Web 15.09.2018, 23:12:32
20] A ještě k tomu psaní, v hudební rubrice mám po cestování nejvíc svých článků, bohužel u sexu mně už došla inspirace Usmívající se.

Milos
32
Milos Web 15.09.2018, 23:04:56
[20] "nejlepčejší infarktem. Na ženský"

Ale až po vyvrcholení :).
To se "povedlo" jednomu francouzskému prezidentovi ze začátku 20. století s prostitutkou.

Vlastně by se to dalo zařadit k smrti přehřátím, příliš se rozpálil :).

Omlouvám se Axině a všem ženám, že jsme trochu odbočili k mužskému folklóru :).

Axina
31
Axina 15.09.2018, 17:29:01
[30] Nepotřebuji pomoc. Nepíšu blog v úkole. Jsem svojí paní. Když mám čas a chuť, vyjde článek. Když něco z toho chybí, žádný článek na blogu nevyjde. Jsem schopna se odmlčet na celé měsíce.
Měl to být výraz dobré vůle a jistého ocenění a poskytnutí příležitosti publikovat. Pokud vím, komentuješ na různých blozích, ale nikde nepublikuješ články.
Zmínku o šmoulech jsem nepochopila.
Pokud správně rozumím poznámce, že kromě toho nemáš rád poskytování opakované/periodické pomoci, tak nabývám dojmu, že jsem se s nabídkou unáhlila.

Je minimálně měsíc čas. Nejbližší další článek bude patřit do rubriky Říše zvířat a pak přijde na řadu dokončení článku na téma Kosmická apokalypsa. Minimální rozsah článku Proxima Centauri jako např. Extrasolární planety. Maximální rozsah cca 4-násobek minimálního.

Gg
30
Gg 15.09.2018, 15:52:12
Spracovat proxymu?
Hračka!
Dej termín a rozsah.
Ale bude to exces, nic dalšího.
Nemám rád šmouly a periodu.
V pomoci.
GE

Gg
29
Gg 15.09.2018, 15:47:56
No a to dybys mi viděla na vlastní hnědá kukadla, toby pane(í) bylo zděšení Šlápnul vedle Křičící Plačící
Už balíš? Mrkající Smějící se Zamilovaný

Gg
28
Gg 15.09.2018, 15:44:04
Zde volačo eště pre umrznutého miloša »

https://youtu.be/THN86VfDwTg
S vyplazeným jazykem Překvapený Nevinný

Axina
27
Axina * Web 15.09.2018, 15:39:01
[25] Proxima Centauri. Výborný námět na článek do rubriky "Vzdálený vesmír". Géčko, chceš ho vytvořit nebo necháš tu mravenčí práci na mně? Představuji si to jako převzetí nejdůležitějších informací z komentáře k videu, event. obohacení o aktuální informace a samozřejmě dané video. Na YT zatím není blokované, ale pro jistotu jsem ho stáhla.

Axina
26
Axina 15.09.2018, 15:00:42
Jen malá formální poznámka: Géčko, já tě nepoznávám Usmívající se Od té doby, co ses tady zaregistroval a zvolil si avatar, jsou tvé komentáře seriózní, přínosné, prostě fajn.

[22] Nepochybuji o tom, že naši legislativci budou papežštější než papež. Jak se někde objeví něco dobrého (internet považuji za jednu z nejlepších věcí, která se lidstvu podařila), vždycky se najde nějaký blbec, který ji zničí nebo aspoň poničí.

[23] K vychutnání pořadu mi chybí lepší znalost angličtiny.

[24] Nemám duši hrdinného výzkumníka. Ale už jsou stovky lidí, kteří jsou odhodláni získat jednosměrnou letenku na Mars. Je mezi nimi i Češka: https://zpravy.idnes.cz/ceska-lucie-ferstova-mars-one-dj6-/domaci.aspx?c=A150216_153412_domaci_jw

Gg
25
Gg 15.09.2018, 14:49:57
A pak o pštrosí »

https://youtu.be/tTbVqhF9NDI

Bye, bye, džejný

Gg
24
Gg 15.09.2018, 14:35:12
Zatím jen osle pičí krok, ale i tak lepčeší neš tu tvrdnout a pasivně čekat, né?»

https://youtu.be/XRCIzZHpFtY

Gg
23
Gg 15.09.2018, 14:15:28
No a páč vidim, žes přidala spjevné stereo, dovoluji si přispjeti téš troškou princeznu do mlýna »
https://youtu.be/eEowC_wfbdc

Jak vidno, striktně vjedecky, ofšem, žádný rozmazlování chytlavejma melodyjema, jesti to tvrdá realita, fňuk, taky uš balíš?
GA na gaučíčkuAxina
21
Axina * Web 15.09.2018, 11:48:38
[19] Já to chápu, Sugr, neomlouvej se. Doufám, že těch 20 vybraných písniček na léto 2018 bude lidem přinášet pohodu kdykoli si je pustí Usmívající se

Gg
20
Gg 14.09.2018, 19:41:46
No vono jak se to veme, milošu...
Dycky jsem si přectavoval, jaký by to bylo fprvní lajně e.g. v bitvje u ipresu > lepčí kulka v hlavě, než pozvolný zánik hořčičnym plynem.
A stejně je to s volbou zámrz/úpal.
Pomalu(s halucinacemi) nebo natotata v táboráku...
Tágže oponuju, humánější skon je žehem, jde to fofrem a bolest otupí bleskovje smysly...
Skusim obé a dám vjedět, jů?
A hele, stejně je to nejlepčejší infarktem.
Na ženský, potom, có?
Kéž by mi vyšší mocí bylo vyhovjeno...
Zatím, a piš víc vohutbje a sexu, tam Ti to ňák vázne.
Myslím to vážně...
GE do zatáčky Mrkající Mlčící Ahoj

19
Sugr (neregistrovaný) * Web 14.09.2018, 17:47:05
Axino já jsem ti nemohla držet palce, já to prošvihla, promiň, nebyla jsem v té době tu. Zamračený
Díky moc za návštěvu mého blogu a tvůj komentář. Mrkající

Milos
18
Milos Web 14.09.2018, 16:42:12
[14][15] Aha, nejdříve se spálíme v 941 °C a pak teprve vše zmrzne.
Bral jsem to jen z pocitového hlediska, že asi není tak hrozné zmrznout v Himalájích na osmitisícovém vrcholu jako shořet na hranici jak Mistr Jan Hus,

17 Co víme o Vyšší moci - Bohu
František by byl z toho papež (neregistrovaný) 13.09.2018, 23:30:25
.
1. Publikoval pouze jediné dílo a to nikoliv v angličtině

2. Nezařadil do něj citace a odkazy na jiné vědecké práce, z nichž čerpal. Dílo nebylo publikováno v žádném impaktovaném odborném časopise. Někteří lidé dokonce pochybují, že je napsal sám.

3. Žádný nezávislý vědec nedokázal zopakovat stvoření světa, což popírá věrohodnost výsledku.

4. Bůh nikdy nedostal povolení od etické komise k tomu, aby k pokusům používal lidi.

5. Když se jeden z experimentů nepovedl, pokusil se to zakrýt tím, že většinu pokusných exemplářů utopil.

6. Jestliže se další pokusné osoby chovaly jinak, než předpokládal, vyškrtl je z pokusného vzorku.

7. Nechoval se jako správný pedagog. Velmi zřídka chodil mezi studenty a pouze je nutil k bezmyšlenkovému drilu.

8. Posílal svého syna, aby učil místo něj.

9. Dva své první studenty vyloučil, protože chtěli samostatně poznávat.

10. Přestože měl pouze deset požadavků, nedokázal na ně studenty dobře připravit, takže většina později neuspěla.

11. Jeho schopnost týmové práce byla a je velmi omezená.


---
Já vím, definovat Vyšší moc je nad síly človíčkovy, tak tedy aspoň fenomonologický popis jeho činů, všem milionkrát vyvařený...

Zdroj: http://necyklopedie.wikia.com/wiki/B%C5%AFh

Usmívající se

Axina
16
Axina * Web 13.09.2018, 20:26:35
[14] Uvažuji podobně. Zdá se, že za jistých okolností by mohlo být video odblokováno. Muselo by umožňovat zobrazování reklam a výnosy z těchto reklam by musely jít autorům videa. Ráda bych to tak zařídila, ale nevím úplně přesně jak na to. Pomohlo by mi kontaktovat někoho z YT, ale to také není triviální.

Axina
15
Axina 13.09.2018, 20:20:46
[13] Miloši, než jsem stačila odpovědět, zareagoval G. Správně, tedy v souladu s aktuálními poznatky v kosmologii. Na tvém nemístně optimistickém, ale lidsky pochopitelném výkladu nesu svůj díl viny. Neměla jsem uvádět tu severskou mythologii. Příliš jsem se nechala inspirovat videem.

Gg
14
Gg 13.09.2018, 20:02:52
Imho si myslím, milošu, že začátek konce se projeví tak jako tak mírným oteplením na řekněme 9 41° celzyjových.
Teprvé poté, co bude vyzářena veškerá energije puchejře, nastane vokolo rudýho bobra či trpajzlíka pozvolné ochlazování na 1,49 kelvínů, tágže výsletkem budou sežehlé kosti v mrazivé pustině(voda/ led bude fuč, poslední její zbytky využijí želvušky k hromadné kolektivní emigraci...
Takže Tvá ťešba na vysekávání z ledu ala Osci, je imo marná (Ekl.1.14)...
Dobře to popsal A.C.C. ve svých TSoDE, a tak to nejspíš bude...
Snat se nám podaří potplatit Muska 149 a najde se pro nás teplé místečko v nákladovém prostoru Falkonu 9 444 111...bez výhledu ven.

Stran zlegálnění výdejka, jsem zadal strýčkovi heslo "contact A&E", abych napověděl, pomohl...
Příjemka byla nestručná-cca 149 adres na záchytky, záchranky a špitály od států po austráliji, chemické koncerny, etc...
Jen ten první, správný, byl okomentován strýčkem, že si AE nepřeje zveřejňení...
Mafijánští tajnůskáři...
Tak nevím...
GN, ráno modřejší černého večera, ok?

Milos
13
Milos Web 13.09.2018, 18:35:55
I když pták Fénix vstal z popela, je mně sympatičtější konec v ledu. Třeba by nás po restartu vesmíru za nějakou dobu našli, jako my nacházíme kostry dinosaurů.

«     1    2   »