« strana 1 »

Mimořádná opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 týkající se OSVČ a zaměstnavatelů (4)

rubrika: 3.7 Pel-mel


Třetí pokračování textu ze dne 26.3.2020.

 

Axina


12. PROGRAM ANTIVIRUS C

 

Dne 1.7.2020 vstoupil v účinnost zákon č. 300/2020 Sb., na jehož základě mohou někteří zaměstnavatelé žádat o prominutí pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnance za měsíce 06.2020 až 08.2020.

Cílem prominutí pojistného je podpora zachování zaměstnanosti u zaměstnanců v pracovním poměru.

 

12.1. Kdo nemá nárok na využití programu Antivirus C

 

Nárok na prominutí pojistného za kalendářní měsíc nemá poskytovatel zdravotních služeb, který je ve smluvním vztahu s alespoň jednou zdravotní pojišťovnou.

Důvodem je tzv. kompenzační zákon (zákon č. 301/2020 Sb.) a na něj navazující tzv. kompenzační vyhláška (vyhláška MZ č. 305/2020 Sb.). Tyto předpisy vstoupily v účinnost též 1.7.2020. Pro smluvní poskytovatele zdravotních služeb znamenají navýšení úhrad za prakticky všechny výkony vykázané ve druhém pololetí roku 2020. Jde o kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování hrazených služeb vzniklé v důsledku epidemie onemocnění COVID-19. Nárok na tuto kompenzaci vzniká přímo ze zákona každému smluvnímu poskytovateli a vylučuje tak možnost úspěšně žádat o prominutí pojistného na sociální zabezpečení.

 

12.2. Kdo má nárok na využití programu Antivirus C

 

Ostatní zaměstnavatelé (tedy i poskytovatelé zdravotních služeb, kteří nemají smlouvu s žádnou zdravotní pojišťovnou) mohou žádat o prominutí sociálního pojistného za zaměstnance za předpokladu, že splní i další zákonné podmínky.

 

Nárok na prominutí pojistného za kalendářní měsíc má zaměstnavatel, jestliže

 1. počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, nepřesahuje v posledním dni kalendářního měsíce 50

  (Do tohoto počtu se zahrnuje každý zaměstnanec v pracovním poměru bez ohledu na velikost svého pracovního úvazku. Do tohoto počtu se naopak nezahrnují zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti a na dohodu o provedení práce.),

 2. počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, činí v posledním dni kalendářního měsíce aspoň 90 % počtu těchto zaměstnanců v posledním dni března 2020,
 3. úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za kalendářní měsíc činí aspoň 90 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za březen 2020,
 4. odvedl pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci, ve stanovené lhůtě a ve výši uvedené na přehledu podle § 9 zákona o pojistném, a
 5. za kalendářní měsíc nečerpá prostředky z programu Antivirus A či B.

   

Podle § 3 zákona č. 300/2020 Sb. platí pro odpočet vyměřovacích základů dvě výjimky:

 • Nelze odečíst za zaměstnance vyšší vyměřovací základ než 52 253 Kč (1,5násobek průměrné mzdy pro rok 2020).
 • Nelze odečíst vyměřovací základ zaměstnance v pracovním poměru, kterému dal zaměstnavatel výpověď podle § 52 písm. a) až c) zákoníku práce.

 

 


komentářů: 0         


Mimořádná opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 týkající se OSVČ a zaměstnavatelů (3)

rubrika: 3.7 Pel-mel


Druhé pokračování textu ze dne 26.3.2020.

 

Axina


Celý článek »

komentářů: 0         


Mimořádná opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 týkající se OSVČ a zaměstnavatelů (2)

rubrika: 3.7 Pel-mel


První pokračování textu ze dne 26.3.2020.

 

Axina

 


Celý článek »

komentářů: 0         


Mimořádná opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 týkající se OSVČ a zaměstnavatelů (1)

rubrika: 3.7 Pel-mel


Vážení čtenáři,

 

nepochybuji o tom, že sledujete internet, TV, rozhlas a další sdělovací média, která mimojiné informují o mimořádných opatřeních, přijatých našimi zákonodárci v souvislosti s pandemií COVID-19.

Neumím šít roušky. Takže doufám, že by Vám mohl svým způsobem pomoci následující souhrnný přehled opatření. Nečiním si nárok na perfektní přesnost formulací ani na úplnost sdělení, nejsem právník. Jen jsem se snažila shromáždit s co největší pečlivostí relevantní informace pro OSVČ a zaměstnavatele.

 

Axina


Celý článek »

komentářů: 4         


P. F. 2020 a něco málo o genealogii

rubrika: 3.8 Axina sděluje


Vážení a milí čtenáři,

 

jistě jste si povšimli mé letošní pauzy v blogování. Naštěstí jsem zdráva a nic mi v blogování nebrání. Tato činnost však vyžaduje spoustu času, pokud člověk nechce psát o banalitách. Nevylučuji, že se k blogování zase jednou vrátím, ale v dohledné době to nebude. Musím se věnovat především tomu, co mě živí - programování.

Samozřejmě nejen prací živ je člověk. Na sklonku letošního roku jsem se vrátila ke svému dávnému koníčku - genealogii.

 

Axina

 


Genealogie (rodopis) byl můj koníček již před 47 lety. Začala jsem hledat v archivech už jako studentka. Pak jsem se tomu až do letoška soustavně nevěnovala. Před lety jsem skončila ve fázi, kdy jsem měla zmapované přímé předky a (u některých z nich i jejich sourozence) do 7. generace.


Za poslední 3 týdny jsem ale vytvořila elektronickou podobu rodokmenu. Současně jsem založila šanon v klasické podobě se složkami pro každého svého předka do 5. generace, pro zatím 10 předků ze 6. generace a dokonce i pro 1 předka ze 7. generace. Ve složkách jsou v papírové podobě listy rodné, křestní, úmrtní, domovské, výpisy z matrik narozených, oddaných a zemřelých a čím dál tím víc SNÍMKY vybraných stránek matrik. U rodičů, prarodičů a u 6ti z 8 praprarodičů jsou přiloženy i fotografie.


Pátrání se teď stalo mnohem přístupnější, protože byly digitalizované mnohé matriky. Člověk může hledat z pohodlí domova, ale je to strašný žrout času, možná větší, než blogování. Musela jsem si například přiměřeně osvojit čtení českého i německého kurentu (novogotického kurzívního písma).

Mým cílem je sestavit v co nejúplnější podobě rodokmen do 7. generace, tj. do úrovně pradědů mých pradědů. Jinými slovy získat základní informace o 2+4+8+16+32+64=126 osobách. Moji předkové v 7. generaci se většinou narodili v druhé polovině 18. století. Často neznám víc, než jejich jméno a příjmení (díky dokumentům vystaveným pro jejich potomky), někdy ani to příjmení ne.


Příklad: Je hezké a dojemné zjistit, že jeden z mých 16-ti (3x pra)dědečků, František Lachout (Franciscus Lahaut, to není překlep), švec z Borotína 67, svobodný, katolického vyznání, 21 let stár, si vzal 22.11.1803 za ženu Kateřinu Plavcovou z Borotína 112, svobodnou, 22 letou katoličku, dceru již tehdy zesnulého Jana Plavce. Sňatek dosvědčili "swětkowe" Franciscus Wesetzký, rychtář, a Josephus Kosteletzký, soused, oba z Borotína. A oba svorně třemi poctivými křížky.

V pátrání po matce oné Kateřiny to však nijak nepomůže. Datum narození nevěsty se tehdy neuvádělo, jen stáří (často zaokrouhlené na celé roky nahoru). Nezbývá než doufat, že se Kateřina vdávala tam, kde se narodila, a že bude v příslušné matrice (pokud se dochovala) záznam o jejím narození. Ovšem je třeba hledat v přiměřené době narození dítěte jménem Catharina, jejímž otcem je jistý Joannes Plawecz ...

 
 
 
Přeji Vám všem do nového roku hlavně hodně zdraví a spokojenosti.
 
Pro radost připojuji odkaz na animaci, jejíž autorkou je tradičně kanadská výtvarnice, paní Jacquie Lawson:
Nezapomeňte si pustit zvuk :-)
 

komentářů: 14         


Karel Gott (14.7.1939 - 1.10.2019)

rubrika: 3.1 Hudba


Milovala jsem a budu milovat zpěv pana Karla Gotta po celý život. Vážila jsem si jeho názorů a postojů. Strašně bolí, že už není mezi námi.

Mistře, díky za všechno. Klid a mír Vaší duši, odpočívejte v pokoji.

 

Axina


Celý článek »

komentářů: 8         


P. F. 2019

rubrika: 3.8 Axina sděluje


Všem pravidelným i náhodným návštěvníkům tohoto blogu i sobě přeji do nového roku především pevné zdraví. Nechť se nám nic zlého nepřihodí a nechť nejsme osamělí. Člověk se může cítit sám i uprostřed lidí... Ať tedy máme kolem sebe stále aspoň pár dobrých přátel, kteří nás mají rádi takové, jací jsme, a kteří to s námi vždycky dobře myslí.

 

Axina


Celý článek »

komentářů: 6         


André Rieu a Orchestr Johanna Strausse

rubrika: 3.1 Hudba


André Rieu (* 1.10.1949) je nizozemský houslista, skladatel, dirigent a hudební producent, který se specializuje na lehkou klasiku. Řídí vlastní 60členný orchestr JSO (Johann Strauss Orchestra), největší soukromý orchestr na světě.

 

Axina


Celý článek »

komentářů: 13         


Tajemný vesmír - 2x18 Kosmická apokalypsa (2/2)

rubrika: 1.6 Kosmologie


Teorie zániku vesmíru: I když je v principu možné, že vesmír bude existovat věčně, dnešní struktury (jako jsou hvězdy, planety a galaxie) s nejvyšší pravděpodobností zaniknou. Možné varianty zániku vesmíru se označují jako Velký křach, Velké ochlazení a Velké rozervání. To, která z těchto možností nastane, závisí do značné míry na (zatím neznámé) podstatě temné energie - síly působící proti gravitaci, která podstatným způsobem určuje chování vesmíru.

18. epizoda 2. série amerického dokumentárního televizního seriálu Tajemný vesmír se zabývá kosmologickými teoriemi o zániku vesmíru. Vzhledem k tomu, že problematika je poměrně složitá a rozsáhlá, je téma zde na blogu rozděleno do dvou článků.

 

Axina


Celý článek »

komentářů: 23         


Říše zvířat 13 – oceán (2/2)

rubrika: 2.2 Říše zvířat


Oceány - rozsáhlé souvislé vodní plochy mezi jednotlivými světadíly - pokrývají kolem 71 % zemského povrchu. Představují tak největší životní prostor na světě. Žije v něm na 250 000 druhů živočichů! Ve dvou článcích budou zde na blogu přiblíženy jen necelé dvě desítky zvířat žijících ve světových oceánech.

 

Axina


Celý článek »

komentářů: 6         


«     1    2  3  4  5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15  16  17  18  19   »